Advertising

fan script

Über mich

witaj na moim profilu

o mnie

jestem dawid z polski

jestem bardzo sprytny i przebiegły technologicznie
jestem dumny z moich osiągnięć skryptersko Moderskich
i prywatnych

moje hobby to skryptowanie

piszę skrypty
w
(cleo) (cs) (scm) (c) (c++) (lua)

mam dużą wiedzę o skryptowaniu

modyfikacja i instalacja Gta san Andreas na (ps2) (pc)
modyfikacja i instalacja Gta Vice city na (ps2) (pc)
modyfikacja i instalacja gta 4 na (pc) (ps3)

Potrafię instalować kilkanaście, modyfikacji skryptowych do gry GTA,

mam kilkanaście tysięcy skryptów do gta (cs 5.000 / c++ 30.000)
mam kilkanaście tysięcy dziewczyn skórek ilość (2.000 / 5.000) do gry GTA san andreas
mam Kilkanaście (Mod menus) On ps3 to gta 4 or to gta v
i love testing new Mod menus to gta 4 or gta v On my Ps3

Bardzo kocham hakowanie Gier
I pisanie scenariuszy

Mam dużo skryptów, jak narkoman;)
Jestem bardzo szybkim scenarzystą GTA
mam bardzo wysokie umiejętności pisania

ciekawostki

---------------------------------------------------
moja specyfikacja komputera

Procesor: dwurdzeniowy procesor AMD Athlon (tm) 64 X2 5000+
System operacyjny: Microsoft® Windows Vista ™ Home Premium

Karta graficzna: seria ATI Radeon HD 3400
Pamięć wideo: 256,0 MB
Rozdzielczość ekranu: 1280 x 720
Karta graficzna: sterownik przechwytywania BB

Całkowita pamięć: 3,0 GB
dysk: 465,7 GB
Płyta główna: NARRA3

Interesujące fakty

Mam ponad 90 klatek na sekundę w Gta San Andreas
Na zewnątrz budynku
100+ fps w pustych polach
w przerywnikach misji 150+ fps
---
Mam ponad 20 kl./s w Gta 4 w wersji 1.0.3.0
----------------------------------------------

(a prywatnie Co Robię)

sprzęty elektroniczne np. naprawa albo produkcja
car audio montaż i produkcja
estrada audio montaż i produkcja
samochodowy, tuning montaż i produkcja
posługuję się tajną wiedzą
naprawianie komputerów
instalowanie systemów na PC
mam potężną wiedzę o programach komputerowych
graficznych, albo antywirusowych i innych
ciekawostki
dla mnie nie jest straszne mieć 500 trojanów na moim komputerze

mam 5 komputerów są tylko moje ponieważ uczę wszystkich obsługi komputera
-----------------------------------------------

moje ulubione gry

GTA San Andreas
GTA Vice City
Gta 4 oraz Dlc ,Tlad & tbogt
Saints Row 3
Saints Row 2
Saints Row 4

chcesz być moim przyjacielem?
chcesz przetestować moje mody?

lubisz moje modyfikacje?
następnie dodaj moje mody do ulubionych
i Dam cię na moją listę przyjaciół

potrzebujesz pomocy w instalowaniu modów?
napisz do mnie wiadomość

ciekawostka
mam duże doświadczenie w pomaganiu innym ludziom
takie, że jestem zbanowany na stronach gta ;)

baw się dobrze
z moimi unikalnymi modami do tej Serii Gta


do moich dawnych fanów
nadal piszę skrypty
a w aktualnym momencie piszę i testuje mod menu do gta 4 na ps3

moje największe projekty
to trainer commander v 8.0 do gry gta san andreas
ekstremalna wersja
jeszcze nie opuplikowany

skrypty piszę sam

nie zakończyłem działalnosci
więc nie krępuj się napisz jak potrzebujesz pomocy
może masz pomysły?
może chcesz przetestować mod?

napisz do mnie--------------------------

Welcome to my profile

about me

I am David from Poland

I am very clever and technologically cunning
I am proud of my scripting Modern achievements
and privates

My hobby is a scripting

I write scripts
In
(CLEO) (CS) (SCM) (C) (C ++) (Lua)

I have a lot of knowledge about scripting

Modification and installation of GTA San Andreas on (PS2) (PC)
Modification and installation of GTA Vice City on (PS2) (PC)
Modification and installation of GTA 4 on (PC) (PS3)

I can install a dozen or so, script modifications for GTA game,

I have several thousand scripts for GTA (CS 5,000 / C ++ 30,000)
I have several thousand leather girls quantity (2,000 / 5,000) for the game gta san andreas
I have a dozen or so (mod menus) on ps3 to gta 4 or to gta v
I love testing new mod menus to gta 4 or gta v on my ps3

I love hacking games very much
And writing scenarios

I have a lot of scripts,
I am a very fast screenwriter GTA
I have very high writing skills---------------------------------------------------- -
My computer specification

CPU: AMD ATHLON DIMARY processor (TM) 64 x2 5000+
Operating system: Microsoft® Windows Vista ™ Home Premium

Graphics card: ATI Radeon HD 3400 series
Video memory: 256.0 MB
Screen resolution: 1280 x 720
Graphics card: BB capturing controller

Total memory: 3.0 GB
Drive: 465.7 GB
Motherboard: Narra3

Interesting facts

I have over 90 frames per second in GTA San Andreas
Outside the building
100+ FPS in empty fields
In the cutscenes of the 150+ FPS mission
---
I have over 20 fps in GTA 4 in version 1.0.3.0
-----------------------------------------------

(and privately what I do)

Electronic equipment, e.g. repair or production
Car audio assembly and production
Audio Estrada assembly and production
car, tuning assembly and production
I use secret knowledge
Computer repair
Installation of PC systems
I have powerful knowledge about computer programs
graphic or anti -virus and other
trivia
For me it is not terrible to have 500 Trojans on my computer

I have 5 computers are only mine because I teach all computer skills
------------------------------------------------

My favorite games

Gta san andreas
Gta vice city
GTA 4 and DLC, Transt & TBOGT
Saints Row 3
Saints Row 2
Saints Row 4

do you want to be my friend?
Do you want to test my mods?

Do you like my modifications?
Then add my mods to your favorites
And I will give you my friends' list

Do you need help in installing mods?
write to me a message

fun fact
I have extensive experience in helping other people
such that I am banned on GTA pages;)

have fun
with my unique mods for this GTA series


to my old fans
I am still writing scripts
And at the current moment I write and test mod menu for gta 4 on ps3

My biggest projects
to Trainer Commander V 8.0 for the game GTA San Andreas
extreme version
not yet uploaded

I write scripts myself

I have not completed my activities
so don't be embarrassed, write how you need help
Maybe you have ideas?
Maybe you want to test the mod?

text me

Herkunft: Poland Alter: 31
Kontakt
Werbung
Social Media
https://www.facebook.com/qrivq.unpxf.9 https://www.youtube.com/channel/UCbWZ3wAeZDlbTEEyHt1n2rg/videos?view_as=subscriber https://plus.google.com/u/0/
Meine Freunde (239)
Werbung
Mein Rang
I have 1637 rank points.(?)

Mein GTAinside Rank ist
und ich werde

"King of GTA"

genannt.
Meine Statistiken
Kommentare:
News: 0
Downloads: 1637
Videos: 0
Total: 1637
Modifikationen:
Veröffentlicht: 124 Mods
Total: 2,133,284 Downloads
Durchschnitt: 17,204 Downloads
Userpage:
52961 Views
Letztes Mal online:
17.04.2024, 20:42
Meine letzten Aktivitäten
Meine Mods
Letzten Kommentare (1637)
Gang Wars Control v1.0
fan script, plugin sdk, MTA | 21.02.2024 | 3098

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Kommentare: 1637
21.02.2024

@steamdeity

some of cleo's mods are not compatible with Zolika's mod menu
try uninstal if you have

ORGAZMIKUS v6.1 Vip Dev
fan script & djjr | 20.01.2024 | 20062

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Kommentare: 1637
20.01.2024

@castravete_cleo

4.3.20.0

Gang Wars Control v1.0
fan script, plugin sdk, MTA | 13.12.2023 | 3098

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Kommentare: 1637
13.12.2023

MORE MORE download

you want help?

Gang Wars Control v1.0
fan script, plugin sdk, MTA | 13.12.2023 | 3098

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Kommentare: 1637
13.12.2023

Friki added "Gang Wars Control v1.0" to his favorites. - 10 hours ago

Gang Wars Control v1.0
fan script, plugin sdk, MTA | 10.12.2023 | 3098

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Kommentare: 1637
10.12.2023

@Markmadrox
thanks broDirol