fan script

Über mich

bez żadnych kłamstw

Witaj w moim laboratorium :).

O mnie

Jestem z galaktyki.

jestem bardzo sprytny i przebiegły technologicznie
jestem dumny z moich osiągnięć skryptersko Moderskich
i prywatnych.

Co robię.

Skrypty
do Gry gta san Andreas
do Gry Gta vice city

reskinner skórek Girls & Boys
do Gry gta san Andreas
do Gry Gta vice city

(masz gwarancje, że nie zainstalujesz moich modyfikacji bez odpowiedniej wiedzy)

ja jestem bardzo zaawansowany.

Potrafię instalować kilkanaście modyfikacji skryptowych do gry GTA,

czym się zajmuję

(modyfikacje gier)

instalacja modyfikacji do gta vc, gta sa, gta 4, gta v
na pc, ps3, ps2
poprawianie skryptów c++ np. mod menus
pisanie skryptów c++, scm, cs, lua
mam kilkanaście tysięcy skryptów do gta (cs 5.000 / c++ 30.000)
mam kilkanaście tysięcy dziewczyn skórek ilość (2.000 / 5.000) do gry GTA
mam Kilkanaście (Mod menus) On ps3 to gta 4 or to gta v
i love testing new Mod menus to gta 4 or gta v On my Ps3
==========================

(a prywatnie Co Robię)

sprzęty elektroniczne np. naprawa albo produkcja
car audio montaż i produkcja
estrada audio montaż i produkcja
car tuning montaż i produkcja
posługuję się tajną wiedzą nieznaną nikomu
naprawianie komputerów
instalowanie systemów na PC
mam potężną wiedzę o programach komputerowych
graficznych, albo antywirusowych i innych
ciekawostki
dla mnie nie jest straszne mieć na komputerze 500 trojanów

mam 5 komputerów są tylko moje ponieważ uczę wszystkich obsługi komputera

#############
kupiłem nowy komputer

kosztował
100 zł
22,29 Euro
27,02 USD

moja nowa specyfikacja komputera

Procesor: dwurdzeniowy procesor AMD Athlon (tm) 64 X2 5000+
System operacyjny: Microsoft® Windows Vista ™ Home Premium

Karta graficzna: seria ATI Radeon HD 3400
Pamięć wideo: 256,0 MB
Rozdzielczość ekranu: 1280 x 720
Karta graficzna: sterownik przechwytywania BB

Całkowita pamięć: 3,0 GB
dysk: 465,7 GB
Płyta główna: NARRA3

Interesujące fakty

Mam ponad 90 klatek na sekundę w Gta San Andreas
Na zewnątrz budynku
100+ fps w pustych polach
w przerywnikach misji 150+ fps
---
Mam ponad 20 kl./s w Gta 4 w wersji 1.0.3.0
##############

------------------------
(a prywatnie moje hobby)

Jestem kamerzystą
Robię zdjęcia moim modelkom.
Mam 7 prywatnych modelek w mojej rezydencji.
i ubieram wszystkie moje dziewczyny w ładne ciuchy
z lacku, lateks, winyl
bo to fotomodelki

Bardzo kocham hakowanie Gier
I pisanie scenariuszy
lubię gry
GTA San Andreas
GTA Vice City
Gta 4 oraz Dlc ,Tlad & tbogt
Saints Row 3
Saints Row 2
Saints Row 4
Mam 1x ps4, 2X ps3, 4X ps2, 2x ps1, Do gier
mam również 3x laptopy i 2x komputer w standardzie

=========== (for Haters) ============

Uwaga wiem wszystko o tobie (nie podejdziesz z podstępem fałszywego przyjaciela),
mnie nie (oszukasz)
to ja jestem przewodniczącym naszych interesów tak, że więc kolego koleżanko
mnie nawet bomba atomowa i lepsza nie zniszczy tak, że daruj sobie żadne (zazdrość, nienawiść i inne dziecinne zagrywki)
a poza tym (proponuję) się dokształcić w takich co to jest nienawiść
(to jest niska energia tak, że, jak dręczysz kogoś i myślisz, że, jesteś nietykalny, to jesteś w poważnym błędzie), bo ty nie niszczysz innych, tylko siebie to bogowie (rozdają karty)
uwaga ja tylko miłość akceptuję.

(okaż miłość) a otrzymasz miłość.

Jak (jesteś odważny) to baw się świetnie moimi modami.

Uwaga

Jak myślisz o wykradaniu mojej zawartości
i podwyższenie twojej oceny.

To jest twój szczyt głupoty.

(Pamiętaj)
każda nieprawość ciebie (kosztuję)
każda nienawiść do innych ciebie (kosztuję)
każda wyszydzanie innych ciebie (kosztuję)
bądź grzeczny nie jesteś sam na tej planecie.

======================
AKTUALNOŚCI 2021
======================

Przepraszam za długą przerwę, ale studiuję

Dzięki za

1,171,453 pobrania moich modyfikacji
i
32512 widoki Mój profil

co dodam wkrótce

1: Trainer Commander V7.4.6.2
Najlepszy hack do Gta San Andreas
instalacja zawiera 220 plików Wow
32 config files
160 trainer mods
trainer script size 100+.000

Co następne
Zaawansowane zewnętrzne narzędzie do hakowania GTA
w C ++

===================
ja nie chwalę swoich modów w sieciach społecznościowych
aby nikt nie fałszował moich pomysłów
===================

Uwaga wszelkie mody gorącej kawy 18+
nie dodam
zakończyłem pisanie, 18+ mody
I skórki dziewcząt 18+, odnowione

Mam jeszcze mody gorącej kawy 18+
----------------
maksymalna perwersyjna edycja
symulator sexshopu v36.20
może niedługo dodam


Mam dużo skryptów, jak narkoman;)
Jestem bardzo szybkim scenarzystą GTA
mam bardzo wysokie umiejętności pisania Scm, Lua ,C++

Nadal mam Hack, modyfikacje, ale obawiam się
że ktoś będzie fałszować moje dane skryptu
i kradł dane

chcesz być moim przyjacielem?
chcesz przetestować moje mody?
(warunki jakie musisz spełnić (nie możesz być pisarzem cleo scripts))

lubisz moje mody?
następnie dodaj moje mody do ulubionych
i Dam cię na moją listę przyjaciół

potrzebujesz pomocy w instalowaniu modów?
napisz do mnie wiadomość

mam duże doświadczenie w pomaganiu innym ludziom
takie, że jestem zbanowany na stronach gta ;)

baw się dobrze
z moimi unikalnymi modami do tej Serii Gta

=================================================
en version

without any lies

Welcome to my lab :).

About me

I am from the galaxy.

I am very clever and technologically cunning
I am proud of my script modding achievements
and private.

What am I doing.

Scripts
for the Game gta san Andreas
to Game Gta vice city

Girls & Boys skin reskinner
for the Game gta san Andreas
to Game Gta vice city

(you have the guarantee that you will not install my modifications without proper knowledge)

I am very advanced.

I can install a dozen or script modifications for GTA,

what i does else

(game modifications)

installation of modifications to gta vc, gta sa, gta 4, gta v
on pc, ps3, ps2
correcting c ++ scripts e.g. mod menus
writing scripts c ++, scm, cs, lua
I have several thousand scripts for gta (cs 5.000 / c ++ 30.000)
I have several thousand girls skins quantity (2,000 / 5,000) for the GTA game
I have a dozen (Mod menus) On ps3 to gta 4 or to gta v
i love testing new Mod menus to gta 4 or gta v On my Ps3
==========================

(and privately What I Do)

electronic equipment, e.g. repair or production
car audio assembly and production
audio stage, editing and production
car tuning assembly and production
I use secret knowledge unknown to anyone
repairing computers
installing systems on a PC
I have a strong knowledge of computer programs
graphic or antivirus and other
curiosities
for me it is not terrible to have 500 Trojans on a computer

I have 5 computers are only mine because I teach everyone how to use a computer

#############
i bought a new computer

costed
100 zloty
22.29 Euro
$ 27.02

my new computer spec

Processor: AMD Athlon (tm) 64 X2 5000+ dual-core processor
Operating System: Microsoft® Windows Vista ™ Home Premium

Graphics: ATI Radeon HD 3400 series
Video memory: 256.0 MB
Screen resolution: 1280 x 720
Graphics card: BB capture driver

Total memory: 3.0 GB
disk: 465.7 GB
Motherboard: NARRA3

Interesting facts

I have over 90 frames per second in Gta San Andreas
Outside the building
100+ fps in empty fields
in mission cutscenes 150+ fps
---
I have over 20 fps in Gta 4 version 1.0.3.0
##############

------------------------
(and privately my hobby)

I am a cameraman
I take pictures of my models.
I have 7 private models at my mansion.
and I dress all my girls in nice clothes
from lack, latex, vinyl
because they are photo models

I love hacking Games very much
And script writing
i like games
GTA San Andreas
GTA Vice City
Gta 4 and Dlc, Tlad & tbogt
Saints Row 3
Saints Row 2
Saints Row 4
I have 1x ps4, 2X ps3, 4X ps2, 2x ps1, Gaming
I also have 3x laptops and 2x computers as standard

=========== (for Haters) ============

Attention, I know everything about you (you will not approach with the trick of a false friend),
You can not fool me)
I am the chairman of our interests, so my friend
even an atomic bomb and better will not destroy me, so forgive yourself any (jealousy, hatred and other childish acts)
and besides (I propose) to educate yourself ,people who have hatred
(it is low energy so that if you torment someone and think that you are untouchable, you are seriously wrong) because you do not destroy others, only yourself,
there are gods that (deal cards)
attention, I only accept love.

(show love) and you will receive love.

If you (you're brave) have fun with my mods.

Caution

How do you think about stealing my content
and raise your grade.

This is your pinnacle of stupidity.

(Remember)
every iniquity of you (cost, you )
every other hatred of you (cost, you)
each mocking other you (cost, you)
be polite you are not alone on this planet.

======================
NEWS 2021
======================
Sorry for the long break, but I'm studying

Thanks for

1,171,453 downloads of my mods
and
32512 views my profile

which I will add soon

1: Trainer Commander V7.4.6.2
The best hack for Gta San Andreas
Installation includes 220 Files Wow
32 config files
160 trainer mods
trainer script size 100 + .000

Next

Adwanced External GTA Hack Tool
on C++

===================
I don't praise my mods on social networks
so that no one falsifies my ideas
===================

Note any 18+ hot coffee mods
I will not add
finished writing, 18+ mods
And 18+ girls skins, renewed

I still have 18+ hot coffee mods
----------------
maximum kinky edition
sexshop simulator v36.20
maybe I'll add soon


I have a lot of scripts like a drug addict;)
I am a very fast GTA writer
I have very high Scm, Lua, C ++ writing skills

I still have Hack Mods but I'm afraid
that someone would falsify my script data
and stole the data

do you want to be my friend?
you want test my mods?
(conditions you have to meet (you cannot be a cleo scripts writer))

do you like my mods
then add my mods to your favorites
and I'll put you on my friends list

you need help installing mods?
write to me a message

I have a lot of experience helping other people
Yes that I am banned from gta pages ;)

have fun
with my unique mods for this Gta Series

Herkunft: Poland
Kontakt
Werbung
Social Media
https://www.facebook.com/qrivq.unpxf.9 https://www.youtube.com/channel/UCbWZ3wAeZDlbTEEyHt1n2rg/videos?view_as=subscriber https://plus.google.com/u/0/
Meine Freunde (235)
Werbung
Mein Rang
I have 1589 rank points.(?)

Mein GTAinside Rank ist
und ich werde

"King of GTA"

genannt.
Meine Statistiken
Kommentare:
News: 0
Downloads: 1589
Videos: 0
Total: 1589
Modifikationen:
Veröffentlicht: 111 Mods
Total: 1,181,990 Downloads
Durchschnitt: 10,649 Downloads
Userpage:
32876 Views
Letztes Mal online:
03.03.2021, 11:51
Meine letzten Aktivitäten
Meine Mods
Letzten Kommentare (1589)
Add skins without replacing for Mobile
Alex NB | 01.03.2021 | 931

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Kommentare: 1589
01.03.2021

@Alex NB

ok bro i must check all suspicious activities because there are a lot of idea fakes by other modders
great job but i can test it beacuse i dont have android
soo you should also suport pcbye

Add skins without replacing for Mobile
Alex NB | 01.03.2021 | 931

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Kommentare: 1589
01.03.2021

 Quote: Alex NB

 Quote: fan script

I think your mod here uses
source from my skin selectorstop

if you use source skin selector v1.0 or v2.0 by Ryosuke
you must add him credits to thanks for hard work

and not fucking ,you writingshok
subscribe my (you tube) or take donation for stolen workstop

soo your skin selector use my sources?
then (priority, you must give my credits)
the truth is that I don't even know you. the code is mine based on a bit of aesthetics of a haf selector skin. hunter


soo give him credits and respect work other
I would not support your modifications at all
(the basis is sharing with others and respect for other modders
and you (pleases subscribe, donation, and blocked scripts sources soo other people should, respect you
and, your works?

you can delete these messages
it won't do you any good

others need to know who you are

you are

stealer
you are showing off
who will recommend your colorful image in mods on you tube or here?

stop showing off
and stop stole cleo sources
and stop blocking scripts (you selfish)

you can block only your work and not stolen source
donation also you must have your work not stolen

bye

Add skins without replacing for Mobile
Alex NB | 01.03.2021 | 931

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Kommentare: 1589
01.03.2021

I think your mod here uses
source from my skin selectorstop

if you use source skin selector v1.0 or v2.0 by Ryosuke
you must add him credits to thanks for hard work

and not fucking ,you writingshok
subscribe my (you tube) or take donation for stolen workstop

soo your skin selector use my sources?
then (priority, you must give my credits)

[MOON] Cheat Menu v2.0
Grinch_ | 14.02.2021 | 156386

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Kommentare: 1589
14.02.2021

hey dude i tested this your cheat menu
and work great but his have low options? and little hack?
i tested verion 2.2 on lua

and its have some bugs and 1 crash game, Memory writing, test) :) maybe
version on c ++ its better and have more options & hacks

for downloaders

you must instal component for windows if menu not show on screen
its easy to use Dirol

Vehicle Manager V3.0
fan script & Chel555 | 07.02.2021 | 9421

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Kommentare: 1589
07.02.2021

 Quote: JereWolf

podria cambiar la tecla de activacion "crtl" por otra? ya que se me dificulta activar otros mods con la misma tecla de combinacion.graciasgood


Oye hermano, puedes agregar este guión, tú mismo

solo necesitas

Programa de edición de guiones cleo

https://sannybuilder.com/index.html

abrir mod, script

vehicle_selector adv [0] .cs


--------------------------
en el guión ves

00E1: player 0 pressed_key 17

reemplazar en

0ab0: {CTRL =} 0x11


ahora prees f7 en el programa y, script editado

recuerda

eliminar el script antiguo este mod de la carpeta cleo

bueno


hey bro you can adit this script ,yourself

you need only

Program for editing cleo script

https://sannybuilder.com/index.html

open mod ,script

vehicle_selector adv[0].cs


--------------------------
in script you see

00E1: player 0 pressed_key 17

replace on

0ab0: {CTRL = } 0x11


now prees f7 in program and ,script edited

remember

remove old script this mod fromn folder cleo

good