Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO-Mods

Cheats Writer V2.0 Vip


Autor: fan script
Datum: 04.09.2019
Downloads: 8816 | Statistiken
Dateigröße: 26.972 KB

Bewertung: Deaktiviert

dzisiaj mam dla moich fanów
cheats writer v2.0

to mod który pozwala oszukiwać w grze
dokładnie pozwala włączyć 88 kodów w grze

znasz pc kody teraz masz je wszystkie w jednym menu
dokładnie 88 każdy ma swój włącznik
kody są podzielone na adresy call i swith

wiesz np heat spawn rhino nie ma włącznika
tylko call scm function

a np set infinte health już ma włącznik
zalety
1 - bardzo stabilny
2 - ładny interfejs
3 - zaawansowany przewijany panel z opcjami
4 - zaawansowany scrypt
5 - łatwy w użytku
6 - ini plik do zmiany klucza
uwaga kody słóżą tylko do zabawy radził bym tobie nie zapisywać postępów gry
ponieważ możesz uszkodzić zapis :(
uwaga to tylko straszenie :)
jak masz skill to nawet nie stanowi dla ciebie edycja zapisów na pc albo ps2
uwaga narzędzie ma unikatową funkcje pozwala tworzyć pojazdy od id 400 do 611

wiem dobrze że jak bym taki mod wypuścił na androida to bym miał sukces murowany
ale nie mam żadnego urządzenia z androidem ale skrypty na androida umiem pisać :(
myślę że pecetowców też mój mod ucieszy :)

dobrej zabawy
------------------------------------------------------------------------------

today I have for my fans
cheats writer v2.0

is a mod that lets you cheat in the game
exactly allows you to enter 88 codes in the game

you know pc codes now you have them all in one menu
exactly 88 each has its own switch
codes are divided into call and swith addresses

you know, e.g. heat spawn rhino has no switch
call scm function only

for example, set infinte health already has a switch
benefits
1 - very stable
2 - nice interface
3 - advanced scrolling panel with options
4 - advanced script
5 - easy to use
6 - other file to change the key
note codes are for fun only to advise you not to save the game progress
because you can damage the record :(
attention is just scaring :)
if you have a skill, it's not even editing records for pc or ps2
note the tool has unique features allowing you to create vehicles from id 400 to 611

I know well that if I released this mod on an android, I would have a surefire success
but I don't have any android device but I can write scripts for android :(
I think PC users will also enjoy my mod :)

have fun

Download
Werbung
Melden
Mod Report

Bist du der Autor dieser Modifications? Falls jemand deine Mod geklaut hat, kannst du diesen Mod melden und einen Antrag auf Löschung stellen.

Diese Mod melden

Screenshots
Cheats Writer V2.0 Vip
Cheats Writer V2.0 Vip Cheats Writer V2.0 Vip Cheats Writer V2.0 Vip Cheats Writer V2.0 Vip

Zu Favoriten hinzufügen Auf Facebook teilen

Videos
Ein Youtube Video hinzufügen

7 Kommentare bisher
Dein Name/Nick:


Deine Message:


Smileys:Hinweis:
Du musst registriert und eingeloggt sein, um Kommentare zu posten.