Advertising
Navigation
Information

GTA San Andreas Mods

:

CLEO-Mods

Gang Wars Control v1.0


Autor: fan script, plugin sdk, MTA
Datum: 09.12.2023
Downloads: 3487 | Statistiken
Dateigröße: 1.227 MB

Bewertung:
9.83 bei 6 Bewertungen

dzisiaj mam dla moich fanów

mod gang wars control

to mod dzięki któremu cj może kontrolować i, wywołać
wojny gangów

zalety

1 wojny ze wszystkimi gangami nie tylko z dwoma
2 możliwość ustawienia trudnosci walki
3 mod posiada zmodyfikowany wywoływacz wojen
4 mod posiada custom skaner zaczepek
5 mod działa na 1 to 9 gangs
6 mod pozwala walczyć nawet z groove street gangiem


uwaga mój mod nie jest podróbką (ex gang wars by silent.pl)
i nie zawiera zródeł

mój mod nie koloruje stref gangu jak to robi (ex gang wars by silent.pl)

ale koloruje markery i ikonki na radarze

mój mod bazuje na adresach gang wars
i modyfikacjach warości

adresy mam z plugin sdk i mta
nic nie jest kradzione

pobierz, sprawdż, oceń i skomentuj

=========================================================


Today I have for my fans

mod gang wars control

This is a mod thanks to which CJ can control and, call
Gang wars

advantages

1 wars with all gangs not only with two
2 Possibility to set the difficulty of the fight
3 mod has a modified war call
4 mod has a custom hitch scanner
5 mod works on 1 to 9 gangs
6 mod allows you to fight even with Groove Street Gang


Attention my mod is not a fake (ex gang wars by silent.pl)
and does not contain sources

My mod does not color gang zones as he does it (ex gang wars by silent.pl)

But it colores markers and icons on the radar

My mod is based on gang wars addresses
and modifications of the value

I have addresses from the SDK and MTA plugin
Nothing is stolen

Download, check, rate and comment

Advertising
Download
DOWNLOAD
Viruserkennungsrate: 0% (0/56)
Virus Scan Report anzeigen
Werbung
Melden
Mod Report

Bist du der Autor dieser Modifications? Falls jemand deine Mod geklaut hat, kannst du diesen Mod melden und einen Antrag auf Löschung stellen.

Diese Mod melden

Screenshots
Gang Wars Control v1.0
Gang Wars Control v1.0 Gang Wars Control v1.0 Gang Wars Control v1.0

Zu Favoriten hinzufügen Auf Facebook teilen

Videos
Ein Youtube Video hinzufügen

13 Kommentare bisher
Dein Name/Nick:


Deine Message:


Smileys:Hinweis:
Du musst registriert und eingeloggt sein, um Kommentare zu posten.