Advertising
Navigation
Information

GTA San Andreas Mods

:

CLEO-Mods

Vehicle Saver On Map Beta


Autor: fan script
Datum: 15.08.2020
Downloads: 4712 | Statistiken
Dateigröße: 5.065 MB

Bewertung:
10.00 bei 8 Bewertungen

dzięki za 970.000 pobrań moich modów

dziś mam dla moich fanów

mod vehicle saver on map

to jest mod ktury
pozwala tobie zapisywać do kilka set pojazdów na mapie

mod używa pliku ini aby czytać parametry

model pojazdu\i koordynacje na mapie

mod funkcjonuje tak że czyta parametry i ustawia pojazdy

na mapie jeśli odpalasz grę (start gry)
podobnie jak to robi skrypt gry (generatory pojazdów)posiada też menu

zalety

skrypt stabilny
pozwala tuningować pojazdy więc jak zaczniesz grę nie musisz
iść do transfender samochodzik odpicowany już czeka na szefa cja

małe błędy

oceń i skomentuj
==========================================================

thanks for 970,000 downloads of my mods

today I have for my fans

mod vehicle saver on map

this is mod
allows you to save up to several hundred vehicles on the map

mod uses an ini file to read parameters

vehicle model \ and coordinates on the map

mod works so that it reads parameters and sets vehicles

on the map if you start the game (game start)
similar to what the game script does (vehicle generators)also has a menu

advantages

stable script
allows tuning vehicles so when you start the game you don't have to
go to the transfender, the pimped-out car is waiting for the boss

small mistakes

rate and comment

Advertising
Download
DOWNLOAD
Viruserkennungsrate: 0% (0/56)
Virus Scan Report anzeigen
Werbung
Melden
Mod Report

Bist du der Autor dieser Modifications? Falls jemand deine Mod geklaut hat, kannst du diesen Mod melden und einen Antrag auf Löschung stellen.

Diese Mod melden

Screenshots
Vehicle Saver On Map Beta
Vehicle Saver On Map Beta Vehicle Saver On Map Beta

Zu Favoriten hinzufügen Auf Facebook teilen

Videos
Ein Youtube Video hinzufügen

8 Kommentare bisher
Dein Name/Nick:


Deine Message:


Smileys:Hinweis:
Du musst registriert und eingeloggt sein, um Kommentare zu posten.