Navigation
Information

GTA SA Mods

:

CLEO-Mods

Hooker System New Path v2.2


Autor: fan script
Datum: 19.03.2019
Downloads: 11776 | Statistiken
Dateigröße: 1.036 MB

Bewertung: Deaktiviert

dzisiaj mam do zaoferowania
mods hooker system new path v 2.2

co nowego
1 nowe animacje
bardzo ciekawe animacje z klimatem xd
2 poprawiony silnik dzwięków
w poprzednich moich modach nie było za dobrze z dzwiękami
teraz mam inną funkcje dzwięki jest wykonywany jak czas animacji osiągnie odpowiedni moment
3 działa na więcej dziewczyn dokładnie 10
to działa tak cj szuka dziewczyn na ulicy
mod jest uniwersalny cj może sie bawić z jedną dziewczyną jak i z dzisięcioma dziewczynami
4 zaawansowany system zmiany indexu podczas akcji
jak jest akcja to przy każdym wciśnęciu opcji sceny dziewczyny się zmieniają
5 zaawansowany skrypt używa pamięci call scm function i jest na lokalnych zmiennych
jak twój skrypt jest profesjonalnie wykonany to nie stanowi problemów
6 posiada czytnik kluczy z pliku ini
dla twojej wygody zrobiłem możliwość zmiany kluczy w pliku ini
poniewasz wszystkie moje mody mają opkody na joystic
ja nie używam klawiatury do grania
------------------------------------------------------------------------------------------------------

today I have to offer
mods hooker system new path v 2.2

what's new
1 new animations
very interesting animations with the atmosphere, xd
2 improved sound engine
in my previous mods, it was not too good with sounds
Now I have a different sounds function is performed as the animation time reaches the right moment
3 works on more girls exactly 10
it works so i looking for girls on the street
mod is universal cj can play with one girl and with ten girls
4 advanced index change system during the action
as is the action, every time you press the scene options, the girls change
5 advanced script uses, memory, call scm function, and is on local variables
as your script is professionally made, it is not a problem
6 has a key reader from the ini file
for your convenience I made the option to change keys in the ini file
because all my fashions have joystick opcodes
I do not use the keyboard to play

uwaga skrypt jest otwarty
ponieważ pomyślałem
że może jakiś fachowiec się znajdzie
i naprawi kilka błędów

note the script is open
because I thought
that maybe a professional will be found
and fixes a few bugs

o jak fajnie wezme sobie coś do mojego skryptu
koleś dopiero jak wykonasz trudną robotę to będziesz świętował zwycięstwo

how good I am to take something into my script
Dude, when you do a difficult job, you will celebrate the victory

Download
Werbung
Melden
Mod Report

Bist du der Autor dieser Modifications? Falls jemand deine Mod geklaut hat, kannst du diesen Mod melden und einen Antrag auf Löschung stellen.

Diese Mod melden

Screenshots
Hooker System New Path v2.2

Zu Favoriten hinzufügen Auf Facebook teilen

Videos
Ein Youtube Video hinzufügen

21 Kommentare bisher
Dein Name/Nick:


Deine Message:


Smileys:Hinweis:
Du musst registriert und eingeloggt sein, um Kommentare zu posten.