Navigation
Information

GTA SA Sonstiges

:

Helpware

Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty


Autor: fan script
Datum: 12.08.2018
Downloads: 1673 | Statistiken
Dateigröße: 1.943 MB

Bewertung: Deaktiviert

jest to baza na mod menu zrobiona prze ze mnie w lua
zalety
rozkładana od 1 do 6 kolumn
1 kolumna 27 opcji
bardzo dobrze wykonana
wystarczy tylko napisać text i wstawić funkcje pod opcjami
bardzo wszechstronna
zawiera
możliwość kolorowania wszystkiego
uwaga baza jest dla tworzących mody jako alternatywa
zwykłego bezużytecznego menu wywoływanego opcodem
nie akceptuję żadnych hate ściągasz na własną odpowiedzialność
chciałem nadmienić wystarczy jeden chociaż najmniejszy błąd i skryptu nie uruchomisz
ja niestety ją nie ukończę większego skila mam w cleo
dlaczego bo robiłem bardzo duży projekt w lua
ale natrafiłam na nieoczekiwany wyjątek szkoda nie mówię o tej bazie
dobrze znam się na lua
naprawdę warto będzie tobie niezawodnie służyć w kontroli gta san andreas
oddaję ten skrypt w dobre ręce
----------------------------------------------------------------------------------
this is the basis for the mod menu made by me in lua
advantages
folded from 1 to 6 columns
1 column 27 options
very well made
all you have to do is write a text and insert functions under the options
very intricate
It contains
the ability to color everything
note base is for making fashion as an art-artist
an ordinary, useless menu called by opcode
I do not accept any hate you download at your own risk
I would like to mention just one thing, even the smallest mistake and the script will not make you happy
I'm unfortunately not going to graduate from a larger school in cleo
why because I was doing a very long project at lua
but I came across an unexpected exception, I'm sorry I'm not talking about this database
I'm good at lua
it is really worth it for you to reliably control the gta san andreas
I give this script in good hands

Download
Werbung
Melden
Mod Report

Bist du der Autor dieser Modifications? Falls jemand deine Mod geklaut hat, kannst du diesen Mod melden und einen Antrag auf Löschung stellen.

Diese Mod melden

Screenshots
Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty
Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty

Zu Favoriten hinzufügen Auf Facebook teilen

Videos
Ein Youtube Video hinzufügen

8 Kommentare bisher
Dein Name/Nick:


Deine Message:


Smileys:Hinweis:
Du musst registriert und eingeloggt sein, um Kommentare zu posten.