Advertising
Navigation
Information

GTA San Andreas: Trainers

Adwanced Trainer v1.0


Autor: fan script & Krust & Best Pig
Datum: 10.10.2019
Downloads: 49975 | Statistiken
Dateigröße: 0.243 MB

Bewertung: Deaktiviert

c++
External
Adwanced Trainer v.1.0

zalety
54 albo więcej hacków i kodów

zrobiony przez
trainer jest mój ale mam szacunek do innych autorów którzy udostępnili żródła w dobre ręce
dr0gston moja baza
Krust hack Game funkcja
Best pig Hack paths

potrzebujesz tylko gry w wersji 1.0
uwaga trainer zawiera zaawansowane włamania ,do gry :)
uwaga ten skrypt zrobiłem dla moich fanów

skrypt jest open source
ale pod jednym ważnym warunkiem
mój credits i innych współautorów obowiązkowy

dlaczego jest open source
1 nie każdy program działa na każdym komputerze
to tobie daję możliwość skompilowania tego programu na własny pc

2 nie jest dokończony co prawda ma 54 opcje ale może mieć kilkaset opcji ,wystarczy tylko twój skill
mógł bym to kontynuować ale mam potężniejszy trainer na cleo

uwaga każde przeglądanie moich dokumentów albo wyciąganie danych bez mojego pozwolenia
grozi karą

dobrej zabawy
zajrzyj na mój profil a będziesz w raju xd xd xd

-----------------------------------------------------------------------------------------------
c ++
External
Adwanced Trainer v.1.0

advantages
54 or more hacks and codes

made by
The trainer is mine but I have respect for other authors who have provided the source in good hands

dr0gston my base
Krust hack Game function
Best pig Hack paths

all you need game version 1.0
note trainer contains advanced hacking, to game :)
note this script I made for my fans

the script is open source
but under one important condition
my credits and other contributors compulsory

why is open source
1 not every program works on every computer
I give you the opportunity to compile this program on your own pc

2 is not completed, although it has 54 options, but it can have several hundred options, only your skill will happen
I could continue this but I have a more powerful cleo trainer

note, any browsing of my documents or data extraction without my permission
threatens punishment

have fun
check out my profile and you will be in paradise xd xd xd

Advertising
Download
Werbung
Melden
Mod Report

Bist du der Autor dieser Modifications? Falls jemand deine Mod geklaut hat, kannst du diesen Mod melden und einen Antrag auf Löschung stellen.

Diese Mod melden

Screenshots
Adwanced Trainer v1.0
Adwanced Trainer v1.0 Adwanced Trainer v1.0 Adwanced Trainer v1.0 Adwanced Trainer v1.0 Adwanced Trainer v1.0 Adwanced Trainer v1.0

Zu Favoriten hinzufügen Auf Facebook teilen

Videos
Ein Youtube Video hinzufügen

10 Kommentare bisher
Dein Name/Nick:


Deine Message:


Smileys:Hinweis:
Du musst registriert und eingeloggt sein, um Kommentare zu posten.