Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Maker Terrorist GTA 4 Style Vip


Author: fan script
Date: 22.05.2019
Downloads: 2043 | Statistics
Filesize: 0.312 MB

Rating: Disabled

dziś mam do dodania
mods terrorist maker

co to jest
to jest skrypt ktury pozwala tworzyć rerrorystów

jak to działa
wybierasz ugrupowanie

i klikasz load
maxymalnie 16 razy możesz kliknąć
wtedy utworzysz terrorystów w pojazdach
któży podjadą do carla pozycji
terroryści są bardzo mądre
potrafią wysiadać z pojazdów i wsiadać
jeżdzić za celem aż go zniszczą
są bardzo mocno uzbrojeni
inne info
terroryści potrafią sami jeżdzić tam gdzie chcą
ale też podążają za carlem jako konwój
tu nie jest mowa o pojazdach jerzdrzących
jeden za drugim
to są bardzo zaawansowane skrypty
terroryści mają swoje ścieżki

skrypt jest zrobiony na klimat gta 4
jestem wielkim fanem gta 4 tbogt i tlad

co prawda na zdjęciach widzisz
ładnie dopasowane pojazdy ,bronie ,skiny jak w orginale
ale paczka ich nie zawiera poniewasz ,nie są moje
a to jest mass edycja nie znam wszystkich autorów
bardzo duża kombinacja i skomplikowana
ale czego sie nie robi jak sie jest fanem

dlatego dostajesz tylko skrypt
ale możesz to mieć wystarczy wejść na mój profil na fb i wysłać mi wiadomość i dostaniesz
tylko prywatnie i bez możliwośći uploadowania
naprawde warto jak jestes zapalonym fanem tego co ja
po patsz na fotki nic nie jest oszukane
gwarantuje tobie że dodasz do favorytów i ocenisz 10/10

zalety
bardzo zaawansowany skrypt
98% stabilny

jest bardzo stabilny
ale ma jeden niewyleczalny błąd
jak wysiądą w los santos
a gracz sie teleportuje do san fierro
i wsiądzie do pojazdu gra się crash
dziwny błąd
poprostu gra wymięka przy moich skryptach dlatego
tak jest

dobrej zabawy
zajżyj na mój profil mam 69 mods

-------------------------------------------------------------------------------------
today I have to add
mods terrorist maker

what is this
this is a script that allows you to create rerrorists

how it's working
you choose a grouping

and click load
up to 16 times you can click
then you will create terrorists in vehicles
who will come to Carl's position
terrorists are very clever
they are able to get out of vehicles and get on
drive for the target until they destroy it
they are very heavily armed
other info
terrorists can drive themselves where they want
but they also follow Carl as a convoy
this is not the case of vehicles that drive
one by one
these are very advanced scripts
terrorists have their paths

the script is made for the climate of gta 4
I am a big fan of gta 4 tbogt and tlad

admittedly in the pictures you see
nicely matched vehicles, weapons, skins as in original
but the package does not contain them because they are not mine
and this is a mass edition I do not know all the authors
very large combination and complicated
but what you do not do when you are a fan

that's why you only get a script
but you can have it enough to enter my profile on fb and send me a message and you will get it
only privately and without the ability to upload
it's really worth it when you're an avid fan of what I am
after you look at the photos nothing is cheated
guarantees you that you add to favorits and rate 10/10

benefits
very advanced script
98% stable

it is very stable
but it has one incurable error
when they get off in los Santos
and the player will teleport to San Fierro
and it will crash into the vehicle
strange error
I just play the excuse for my scripts, that's why
this is

have fun
look at my profile I have 69 mods

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Maker Terrorist GTA 4 Style Vip
Maker Terrorist GTA 4 Style Vip Maker Terrorist GTA 4 Style Vip Maker Terrorist GTA 4 Style Vip Maker Terrorist GTA 4 Style Vip Maker Terrorist GTA 4 Style Vip Maker Terrorist GTA 4 Style Vip

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

16 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!