Advertising
Navigation
Information

GTA San Andreas Other

:

Helpware

Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty


Author: fan script
Date: 12.08.2018
Downloads: 2359 | Statistics
Filesize: 1.943 MB

Rating: Disabled

jest to baza na mod menu zrobiona prze ze mnie w lua
zalety
rozkładana od 1 do 6 kolumn
1 kolumna 27 opcji
bardzo dobrze wykonana
wystarczy tylko napisać text i wstawić funkcje pod opcjami
bardzo wszechstronna
zawiera
możliwość kolorowania wszystkiego
uwaga baza jest dla tworzących mody jako alternatywa
zwykłego bezużytecznego menu wywoływanego opcodem
nie akceptuję żadnych hate ściągasz na własną odpowiedzialność
chciałem nadmienić wystarczy jeden chociaż najmniejszy błąd i skryptu nie uruchomisz
ja niestety ją nie ukończę większego skila mam w cleo
dlaczego bo robiłem bardzo duży projekt w lua
ale natrafiłam na nieoczekiwany wyjątek szkoda nie mówię o tej bazie
dobrze znam się na lua
naprawdę warto będzie tobie niezawodnie służyć w kontroli gta san andreas
oddaję ten skrypt w dobre ręce
----------------------------------------------------------------------------------
this is the basis for the mod menu made by me in lua
advantages
folded from 1 to 6 columns
1 column 27 options
very well made
all you have to do is write a text and insert functions under the options
very intricate
It contains
the ability to color everything
note base is for making fashion as an art-artist
an ordinary, useless menu called by opcode
I do not accept any hate you download at your own risk
I would like to mention just one thing, even the smallest mistake and the script will not make you happy
I'm unfortunately not going to graduate from a larger school in cleo
why because I was doing a very long project at lua
but I came across an unexpected exception, I'm sorry I'm not talking about this database
I'm good at lua
it is really worth it for you to reliably control the gta san andreas
I give this script in good hands

Advertising
Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty
Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty Advanced Menu Base Lua For Artists, Empty

Add to Favorites Share on Facebook
Videos
Add a Youtube video

8 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!