Navigation
Information

GTA SA Mods

:

CLEO Modifications

Hentai tv v1.0 vip


Author: fan script
Date: 13.06.2020
Downloads: 4685 | Statistics
Filesize: 132.77 MB

Rating:
10.00 based on 15 votes

HENTAI TV v1.0 vip

to jest mod wyświetlający obrazki na ekranie w grze

zalety

+ skrypt bardzo stabilny
+ zawiera extremalne obrazki
+ bez cenzur
+ zawiera aż 700 obrazków typu hentai
+ łatwa obsługa
+ mod nie kradziony
=============================

1 - zatrzymanie chwilowe gry przy załadowaniu pliku txd
ale tylko raz a pużniej zabawa bez końca
dlatego musisz skompresować albo przebudować txd
jak tobie to przeszkadza

mod zrobiłem dla moich fanów
miałem zrobić Billboards ale
zrobiłem skrypt pokazujący photo slajd

używałem do tego 4 narzędzia

txd Workshop
txd Builder
Ant Renamer
Photo Resizer

zdjęcia w txd są rozmiaru 232x404
plik txd ma 256 mb

testowałem też na 256x256
ale zdjęcia nie miały kontrastu

polecam skompresować mi to się nie udało

uwaga zabraniam kradzierzy obrazków z pliku txd


dobrej zabawy
oceń i skomentuj
żeby ten mod ściągnąć musisz być odważny
nic tu nie jest lipą

zabraniam obrażnia w komentarzach

zawiera 700 obrazków Hentai bo tylko tyle znalazłem na pc ;)

100% warto pobrać open source
for learning ;)
and hot fun explosion ;)
===============================================================

HENTAI TV v1.0 vip

this is a mod that displays pictures on the screen in the game

benefits

+ very stable script
+ contains extreme images
+ uncensored
+ contains as many as 700 hentai images
+ easy operation
+ mod not stolen
=============================

1 - temporary stop of the game when loading the txd file
but only once and then endless fun
therefore you need to compress or rebuild txd
how does it bother you?

mod I did for my fans
I was supposed to do Billboards but
I made a script showing a photo slide

I used 4 tools for this

txd Workshop
txd Builder
Ant Renamer
Photo Resizer

pictures in txd are 232x404 size
the txd file has 256 MB

I also tested on 256x256
but the pictures had no contrast

I recommend you compress it, I failed

Note: I forbid stealing images from a txd file


have fun
rate and comment
you must be brave to download this mod
nothing is a linden here

I forbid insults in the comments

contains 700 Hentai images because that's all I found on pc;)

100% worth downloading open source
for learning;)
and hot fun explosion;)

Advertising
Download
DOWNLOAD
Virus Detection Ratio: 0% (0/61)
See Virus Scan Report
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots


Please note: You need to sign-in and verify your age (settings) to view this content.

Add to Favorites Share on Facebook
Videos
Add a Youtube video

26 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!