Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Trainer Cryptex v32.22 Fans


Author: fan script & Gta community
Date: 10.03.2020
Downloads: 4895 | Statistics
Filesize: 22.392 MB

Rating:
9.15 based on 13 votes

Dzisiaj mam dla moich fanów

nowy path do trainer Cryptex v32.22

Co nowego

poprawiona płynność
poprawiona stabilność
dodane nowe opcje
lista jest długa

pobierając ten trainer i instalując w swojej grze będziesz w szoku
ile ma opcji

a jak chcesz narzekać na coś
to wiedz że ja nie mam testerów albo pomocników
ja pracuję sam
jak chcesz możesz się do mnie przyłączyć
ale do tego musisz mieć odwagę
i pamiętaj to nie ja mam ciębię uczyć tylko masz się sam uczyć

uwaga podrabianie moich pomysłów i kradzież moich żródeł nic tobie nie da

dobra teraz wymienię zalety

bardzo stabilny
masę opcji
łatwa obsługa
płynność strojona na 30/40 fps
nie ma spadków przy włączeniu ponieważ jest multi modułowy
-2 fps
a jak wiadomo najczęściej grafika powoduję spadki fps

masę plików ini masę konfiguracji
np
gang weapons
cops weapons
peds weapons
and more

unikalny skrypt
na single player
bardzo, bardzo zaawansowany skrypt
Uwaga, ten skrypt jest jak wirus w grze
masa udogodnień i ulepszeń
czeka na ciebie ekstremalna zabawa

Twórca tego trenera
(ja) główny twórca

Źródło Programiści i pomoc

Crypteq (source handling funkcja)
Djjr (źródło) Carcols Func and other help
Chel555 (Źródło) Plik tekstur ,car tuning funkcja
Wmysterio (Pomoc) addresy broni
złota rybka (pomoc) weapon editor
Fran, Flawer (Pomoc) Najlepsze pomysły
UG Base, Opcode Exe (Source,help) 3D func i więcej
best pig (źródło) nieograniczona amunicja
Ryosuke (baza selektora skóry i baza animacji)


uwaga, nic nie zostało tu skradzione
źródła pochodzą od twórców źródeł
i niczego nie ukrywam

jak lubisz moją robotę dodaj mój trainer do favorytów
a trafisz do moich przyjaciół

tylko moi przyjaciele mają przywileje
na testowanie modów prezenty i inne

uwaga polecam tobie mieć skill
ściągający ,mój trainer musi umieć
poradzić sobie z każdym problemem jaki wystąpi

inaczej jesteś tylko graczem a nie modderem gry

dam tobie parę wskazówek
co robić w sprawie usterki
---------------------------------------------------------
1 crash gry spowodowany przekroczeniem limitu
pobierz limit adjuster i ustaw sekcje peds na 1000
vehicles na 1000
-------------------------------------------------------------
2 crash spowodowany np jakimś włączonym mods
uwaga ten trainer ma 121 zaawansowanych zewnętrznych skryptów
to tak jak by słoń usiadł na grę
zmieniłem strategie ponieważ było dużo narzekania
na błędy to tylko spowodowane brakiem twojej wiedzy
jak wytłumaczyć coś co komuś nie działa a twórcy wszystko elegancko działa

ponieważ to jest bestia paczka zawiera mnóstwo tutoriali jak obsługiwać

=====================================================

Today I have for my fans

new path to Cryptex v32.22 trainer

What's new

improved liquidity
improved stability
new options added
the list goes on

By downloading this trainer and installing in your game you will be shocked
how many options it has

and how you want to complain about something
then know that I don't have testers or helpers
I work alone
if you want, you can join me
but you have to have the courage to do it
and remember, I'm not supposed to teach you, you have to learn by yourself

Attention, forging my ideas and stealing my sources will not help you

ok, let me list the advantages

very stable
a lot of options
Easy-to-use
30/40 fps tuned liquidity
there are no drops when turned on because it is multi modular
-2 fps
and as you know most often graphics cause fps decreases

mass of ini files mass of configuration
for example,
gang weapons
cops weapons
peds weapons
and more

unique script
on single player
very, very advanced script
Note, this script is like a virus in the game
a lot of amenities and improvements
extreme fun awaits you

The creator of this trainer
(me) the main creator

Source Developers and help

Crypteq (source handling function)
Djjr (source) Carcols Func and other help
Chel555 (Source) Texture file, car tuning function
Wmysterio (Help) weapon addresses
goldfish (help) weapon editor
Fran, Flawer (Help) Best ideas
UG Base, Opcode Exe (Source, help) 3D func and more
best pig (source) unlimited ammo
Ryosuke (skin selector base and animation base)


note, nothing has been stolen here
sources come from source creators
and I don't hide anything

if you like my job, please add my trainer to favors
and you will reach my friends

only my friends have privileges
for testing mods gifts and more

note I recommend you have a skill
downloader, my trainer must be able to
to deal with any problem that occurs

otherwise you are just a player and not a game modder

I will give you some tips
what to do about the fault
-------------------------------------------------- -------
1 game crash caused by exceeding the limit
download limit adjuster and set the peds section to 1000
vehicles per 1000
-------------------------------------------------- -----------
2 crash caused by some mods enabled
note this trainer has 121 advanced external scripts
it's like an elephant sitting on a game
I changed strategies because there was a lot of whining
for mistakes are only due to a lack of your knowledge
how to explain something that does not work for someone and the creator of everything works elegantly

because this is a beast the pack contains a multitude of tutorials on how to operate

Download
DOWNLOAD
Virus Detection Ratio: 0% (0/60)
See Virus Scan Report
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Trainer Cryptex v32.22 Fans
Trainer Cryptex v32.22 Fans Trainer Cryptex v32.22 Fans Trainer Cryptex v32.22 Fans Trainer Cryptex v32.22 Fans Trainer Cryptex v32.22 Fans Trainer Cryptex v32.22 Fans Trainer Cryptex v32.22 Fans

Add to Favorites Share on Facebook
Videos
Add a Youtube video

17 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!