Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

SANTORUNIX V32.16 vip / dev


Author: fan script & Gta community
Date: 03.12.2019
Downloads: 2618 | Statistics
Filesize: 26.428 MB

Rating: Disabled

======================================
path 32.16
wyeliminowane błędy i crash
dodałem stawiacz pojazdów
dodałem stawiacz objektów
i wiele więcej napraw
=====================================
(+ bonus dla moich fanów)
zaawansowane skrypty do nauki
=====================================
uwaga
ostatnia wersja nie będzie kontynuowana
paczka zawiera jego żródło
ale tylko dla expertów
podobno u niekturych nie działają skrypty zewnętrzne
i bywa niewyjaśniony crash
u mnie wszystko elegancko działa bez crash

uwaga to jest skrypt niczym wirus dla gry
masa ułatwień i ulepszeń
miej na uwadzę że musisz być expertem
aby go kontynuować
ja ci nie pomogę (mi nikt nie pomaga)

======================================

to trainer
z wieloma opcjami

Zalety
bardzo stabilny
bardzo duży
unikalny skrypt
na jednego gracza
bardzo, bardzo zaawansowany skrypt
zoptymalizowany kod, aby nie spadały fps
łatwy w użyciu

ekstremalna zabawa czeka na Ciebie

Twórca tego trainera
(ja) podstawowy twórca

Źródło Programiści i pomoc

handling func (źródło)
Djjr (źródło) Carcols Func
Chel555 (Źródło) Tuning Func + plik tekstur
Wmysterio (Pomoc) Konstrukcja broni
goldfish (pomoc) Konstrukcja broni
Fran, Flawer (Pomoc) Najlepsze pomysły
UG Base, Opcode Exe (Source) 3D func i więcej
best pig (źródło) unlimited amunicji

uwaga nic tu nie jest kradzione
żródła pochodzą od developerów żródeł
i nic nie ukrywam


baw się dobrze
proszę ocenić i skomentować

========================================================
path 32.16
bugs and crashes have been eliminated
I added a vehicle builder
I added an object builder
and many more repairs
=====================================
(+ bonus for my fans)
advanced scripts for learning
=====================================
attention
(latest version will not be continued)
the package contains its source
but only for experts
some scripts don't seem to work, external scripts
and there is an unexplained crash
for me, everything works elegantly without crashing

note this is a script like a virus for the game
mass of facilities and improvements
keep in mind that you must be an expert
to continue it
I won't help you (nobody helps me)

======================================

it's a trainer
with many options

Benefits
very stable
very big
unique script
for one player
very, very advanced script
optimized code so that fps do not fall
easy to use

extreme fun is waiting for you

The creator of this trainer
(me) the primary creator

Source Developers and help

handling func (source)
Djjr (source) Carcols Func
Chel555 (Source) Tuning Func + texture file
Wmysterio (Help) Weapon design
goldfish (help) Weapon design
Fran, Flawer (Help) Best ideas
UG Base, Opcode Exe (Source) 3D func and more
best pig (source) unlimited ammo

attention, nothing is stolen here
sources come from source developers
and I don't hide anything


have fun
please rate and comment

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
SANTORUNIX V32.16 vip / dev
SANTORUNIX V32.16 vip / dev SANTORUNIX V32.16 vip / dev SANTORUNIX V32.16 vip / dev SANTORUNIX V32.16 vip / dev SANTORUNIX V32.16 vip / dev SANTORUNIX V32.16 vip / dev SANTORUNIX V32.16 vip / dev

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

12 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!