Navigation
Information

GTA SA Mods

:

CLEO Modifications

Fun Update Pack


Author: fan script
Date: 11.11.2019
Downloads: 1781 | Statistics
Filesize: 95.604 KB

Rating: Disabled

to jest paczka dla zabawy

gra jest nudna?

pobierz to a gra nie będzie nudna

co dodaje
-----------------------------------------------------------------
COPS_UPDATE
pozwala ustawić policjantom broń
i włączyć możliwość strzelania ze samochodów jak gangi
skrypt ma jeszcze inną zaletę dodaje okupantów w pojazdach
no np policjant na motorze ma kolegę i inni też w pojazdach
-----------------------------------------------------------------
PEDS_UPDATE
pozwala ustawić wszystkim przechodniom broń albo zdrowie
-----------------------------------------------------------------
PICKUP_STARTER_HOOK
uruchamia pickupy broni takie jak w gta 4
1 bugs fixed
-----------------------------------------------------------------
POLICE_IN_HELI_HOOK
dodaje policjantów w helikopterze
-----------------------------------------------------------------
ANTY_SKIN_RESET_HOOK
zaczynasz grę z innym skórką nie cj
-----------------------------------------------------------------

bonus
aim skin changer
pozwala tobie zmienić się w dowolnego aktora w grze
-----------------------------------------------------------------
super punch

cj ma super moce w pięściach
-----------------------------------------------------------------
throw rocket

pozwala rzucać rakietami z rąk
-----------------------------------------------------------------
tuning streets car

tuninguje wszystkie pojazdy na ulicy
i bugs fixed

uwaga wszystkie skrypty są moje nic nie jest kradzione
ja jestem masowy modder
taki skrypt piszę w parę sekund
nie muszę niczego kraść aby dostać ocenę za kradziony mod

modyfikowanie moich skryptów tylko na prywatny użytek

pokaż że kochasz moje prace a następny mod będzie nie wyobrażalny
oceń skomentuj
===============================================================
this is a packet for fun

is the game boring?

download it and the game will not be boring

which adds
-------------------------------------------------- ---------------
COPS_UPDATE
allows you to set weapons to policemen
and turn on the ability to shoot from cars like gangs
the script has another advantage of adding occupants to vehicles
for example, a policeman on a motorcycle has a friend and others also in vehicles
-------------------------------------------------- ---------------
PEDS_UPDATE
allows all passers-by to set up weapons or health
-------------------------------------------------- ---------------
PICKUP_STARTER_HOOK
launches weapons pickups such as gta 4
1 bugs fixed
-------------------------------------------------- ---------------
POLICE_IN_HELI_HOOK
adds policemen in a helicopter
-------------------------------------------------- ---------------
ANTY_SKIN_RESET_HOOK
You start the game with a different skin
-------------------------------------------------- ---------------

bonus
aim skin changer
allows you to turn into any actor in the game
-------------------------------------------------- ---------------
great punch

cj has super powers in his fists
-------------------------------------------------- ---------------
throw rocket

lets you throw rockets at your hands
-------------------------------------------------- ---------------
tuning streets car

tunes all vehicles on the street
1 bugs fixed

note all scripts are mine nothing is stolen
I am a mass modder
I write such a script in a few seconds
I don't have to steal anything to get a rating for the stolen mod

modify my scripts for private use only

show that you love my work and the next mod will be unimaginable
rate and comment

Advertising
Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Fun Update Pack

Add to Favorites Share on Facebook
Videos
Add a Youtube video

11 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!