Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Weapon Editor V1.5 Vip


Author: fan script
Date: 10.08.2019
Downloads: 5012 | Statistics
Filesize: 29.484 KB

Rating: Disabled

dzisiaj mam dla moich fanów

weapon editor v1.5 vip

to jest mod który pozwala na zmianę właściwości broni
np na edycje

1] ammonicji w magazynku
2] obrażenia pocisków
3] celność broni
4] zasięg celowania
5] zasięg strzału
zobacz na panel

zalety posiada
plik ini i multifunc xd
1] zapisuje w pliku ini
2] czyta z pliku ini
też możesz edytować wartości w pliku ini i w menu
i przywraca wartości przy odpaleniu gry

dodatkowe zalety
edytor posiada 2 tryby

1] bezinwazyjny hacking
tryb noob
podstawowe parametry
blokada edycji zaawansowanych

2] zaawansowany chacking
tryb spec
możliwość edycji flag i grup id

zalety bardzo stabilny

możliwe bugi
co prawda to nie są bugi
tylko zmiany w strukturze ,broni

zmienisz parametry
broń może nie strzelać
albo znikać

uwaga ja dokładam wszelkich starań żeby moje skrypty jak najlepiej działały

ważne
skrypt jest mój ale tutorial mam od
best skrypterów

wmysterio
goldfish

-----------------------------------------------------------------------------
today I have for my fans

weapon editor v1.5 vip

this is a mod that allows you to change the properties of the weapon
e.g. for editions

1] ammonition in the magazine
2] bullet damage
3] weapon accuracy
4] aiming range
5] range of the shot

6] non-invasive hacking
noob mode
basic parameters
advanced editing ,lock

7] advanced chacking
spec, mode
flag and id groups can be editedlook at the panel

has advantages
ini file and multifunc xd
1] saves to an ini file
2] reads from an ini file
you can also edit the values in the ini file and in the menu
and restores value when starting the game

additional advantages
the editor has 2 modes

1] non-invasive hacking
noob mode
basic parameters
advanced editing ,lock

2] advanced chacking
spec, mode
flag and id groups can be edited

advantages very stable

possible bugs
admittedly these are not bugs
only changes in structure, weapons

you will change the parameters
the weapon may not fire
or disappear

Attention, I make great efforts to make my scripts work best

important
the script is mine but the tutorial is from
best scripters

Wmysterio
Goldfish


licence

uwaga (zakaz) zaglądania do mojego skryptu jeśli masz nie przyzwoite zamiary
uploadowanie tylko możliwe z creditsami i informacjami o autorach
i bez możliwości edycji

(zakaz) brania pomysłów do swojego skryptu i uploadowanie
dobrze ciebie opserwujemy bąć grzeczny

edycja skryptu tylko na prywatny użytek
a jak edytujesz i chcesz upload to musisz obdażyć mnie szacuniem i w spół autorów
jeśli złamiesz licencje to chyba nie wiesz że
jesteś obserwowany , żadną ścieżką w internecie nie przejdziesz nie zauważony
(szczegulny zakaz) chciwości i obrażania w moim kierunku

uszanuj to bo mógł bym zamknąć ten skrypt
a pozatym najpierw musisz ostro postudiować żeby coś zdziałać w moim skrypcie lol
--------------------------------------------------------------------------------------

note (prohibition) you check my script if you have bad intentions
upload only possible with credits and information about the authors
and without editing

(prohibition) taking ideas for your script from my script and uploading
we watch you well, be polite

script editing for private use only
and if you edit and want to upload, you have to respect me and in the authors' my company
if you break the license you probably don't know that
you're being watched, you won't go unnoticed on any internet path
(special prohibition) greed and insults in my direction

respect this because I could close this script
and you have to study hard first to do something in my script lol

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Weapon Editor V1.5 Vip
Weapon Editor V1.5 Vip Weapon Editor V1.5 Vip Weapon Editor V1.5 Vip Weapon Editor V1.5 Vip Weapon Editor V1.5 Vip

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

16 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!