Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Tuning Streets Of Vehicles Vip


Author: fan script & Chel555
Date: 17.07.2019
Downloads: 2219 | Statistics
Filesize: 7.042 MB

Rating: Disabled

dzisiaj mam dla moich fanów

tuning streets of vehicles


to jest skrypt który tuninguje wszystkie pojazdy na ulicy

jak to działa

skrypt skanuje aktorów w pojazdach
jak znajdzie
i sprawdzi zdrowie aktora

np aktor ma 100 standardowe
to zamienia na 105
i uruchamia funkcje która tuninguje pojazd aktora
są 3 operacje
1 zamontowanie komponentów z basenu
2 zamontowanie innych felg wybiera 1 to 17
3 ustawienie paintjobs
skanuje dostępne paintjobs i ustawia dla pojazdu
jak nie ma dostępnych paintjobsów do pojazdu
ustawia unikatowe kolory o identyfikacji +200

uwaga skrypt automatycznie tuninguje pojazdy na ulicy ty nic nie robisz
tylko się cieszyć xd

zalety
skrypt bardzo stabilny
tuninguje nawet kombajny i traktory ,xd
zaawansowany technicznie
jest klimat
skrypt zamknięty
nie kradziony

peds mają (los santos customs) podczas jazdy xd
have fun

uwaga mój skrypt posiada pomysły
na komponent skaner
autora Chel555

uwaga
to jest zapowiedz mojej bestii


today I have for my fans

tuning streets of vehicles


this is a script that tunes all vehicles on the street

how it's working

the script scans actors in vehicles
as he finds
and check the health of the actor

np actor has 100 standard
it converts to 105
and runs functions that tunes the actor's vehicle
there are 3 operations
1 installation of components from the pool
2 mounting of other rims chooses 1 to 17
3 paintjobs setting
scans available paintjobs and sets for the vehicle
there are no paintjobs available for the vehicle
sets unique colors with identification of +200

note the script automatically tuning vehicles on the street you do not do anything
only be happy xd

benefits
very stable script
even tuners combine harvesters and tractors, xd
technically advanced
there is a climate
script closed
not stolen

peds have (los santos customs) when driving xd
have fun
note, my script has ideas
on the scaner component
the author of Chel555
attention
this is to announce my beast

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Tuning Streets Of Vehicles Vip
Tuning Streets Of Vehicles Vip Tuning Streets Of Vehicles Vip Tuning Streets Of Vehicles Vip Tuning Streets Of Vehicles Vip

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

10 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!