Advertising
Navigation
Information

GTA San Andreas Mods

:

CLEO Modifications

Gang Weapon Editir Cleo Ver Mouse


Author: fan script & Junior_Djjr
Date: 04.07.2019
Downloads: 3239 | Statistics
Filesize: 0.593 MB

Rating: Disabled

dzisiaj mam dla moich fanów vip

gang weapon editor mouse version

co to jest

to jest skrypt który pozwala ustawić wszystkim gangom bronie

zalety
jest lepszy jak gwe na pc exe version
dlaczego bo ma pamięć wewnętrzną i zewnętrzną

jak to działa
pamięć wewnętrzna po to aby trzymał wartości
i wyświetlał w odpowiednich okienkach

a pamięć zewnętrzna po to aby przywracał wartości
przy włączeniu następnym gry

pc wersja gwe ,hack tylko proces gry i nie ma pamięci
pozostaje ci tylko
włączać pc exe gwe i bez przerwy ustawiać wartości
bo procesy są resetowane przy wyłączeniu gry

a poza tym funkcjonuje tak jak gwe exe
dodatkowe zalety
zaawansowany interfejs
na mysz
skrypt bardzo stabilny i zaawansowany technicznie
ładny interfejs
100% prawda
skrypt zablokowany
zobacz fotki

jeszcze uwaga mój mod używa skrypt autora Junior_Djjr
specjalne podziękowania za funkcje myszy

------------------------------------------------------

today I have for my vip fans

gang weapon editor mouse version

what is this

this is a script that allows you to set all weapons to gangs

benefits
is better like gwe on pc exe version
why because it has internal and external memory

how it's working
internal memory to keep values
and displayed in the corresponding boxes

and an external memory for restoring values
when switching on the next game

pc version gwe hack only game process and no memory
you only have to
turn on pc exe gwe and set values all the time
because the processes are reset when the game is turned off

and besides it functions like gwe exe
additional advantages
advanced interface
on the mouse
script very stable and technically advanced
nice interface
100% true
script blocked
see photos

still note my mod uses the author script Junior_Djjr
special thanks for the mouse functions

Advertising
Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Gang Weapon Editir Cleo Ver Mouse
Gang Weapon Editir Cleo Ver Mouse Gang Weapon Editir Cleo Ver Mouse Gang Weapon Editir Cleo Ver Mouse Gang Weapon Editir Cleo Ver Mouse Gang Weapon Editir Cleo Ver Mouse Gang Weapon Editir Cleo Ver Mouse

Add to Favorites Share on Facebook
Videos
Add a Youtube video

10 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!