Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Tank Destructor V1.6


Author: fan script
Date: 22.04.2019
Downloads: 1813 | Statistics
Filesize: 33.047 KB

Rating: Disabled

co to jest?
to jest mod ktury pozwala stworzyć czołg z potężnym uzbrojeniem
zobacz na fotki
zlety pozwala
zamocować do
od 1 do 60 rakiet
albo od 1 do 60 działek
jak np przyczepisz jakąś rakietę
to dostaje funkcje strzelania
są 3 typy ataku
1 strzał z miniguna
2 strzał z rakiety
3 najmocniejszy atack z rakiet

przypominam
jeśli przyczepisz 60 rakiet
wtedy takie działo wyżuca rakiety z prędkością karabinu
tak samo najmocniejszy atack z rakiet wyżuci 60 rakiet w sekundę
wyobrażasz sobie tą potęge
polecam używać w wojnach gangów
zwycięstwo gwarantowane

zalety bardzo zaawansowany skrypt
niesamowicie stabilny
posiada plik ini gdzie możesz zmienić klucze
uwaga nie polecam używać na misjach dlatego że skrypt używa zmiennych globalnych
bez obaw to nie jest skrypt ktury tobie będze psuł zabawę co parę sekund
jest bardzo stabilny
warunek
jest dosyć duży spadek fps
dlatego lepiej żeby twój komuter osiągał 30 60 stabilne
no ale chyba cie to nie odżuci od świetnej zabawy :)
jeszcze dodam że skrypt sam namieża cele a ty patszysz jak cel jest torturowany
przez automat
co tu jeszcze dodac
widzę że mam jóż 400.000 pobrań wszystkich moich modów
to niech ten mod będzie dla wipów
dobrej zabawy
aha
i pamiętaj że to jest mój mod w kwestji publicznej
więdz zakaz kradzieży podszywania się, podrabiania, i kradzieży pomysłów
prywatnie możesz zrobić z nim co chcesz
jak znasz się na żeczy to pozamieniaj zmienne globalne na lokalne
to będziesz mógł używać na misjach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
what is this?
this is a mod that allows you to create a tank with powerful weapons
see photos
advantages allows
attach to
from 1 to 60 rockets
or from 1 to 60 plot
like you attach a rocket
it gets shooting functions
there are 3 types of attack
1 shot from minigun
2 shot from the rocket
3, the most powerful atack of rockets

recall
if you attach 60 rockets
then such a cannon throws rockets at the speed of a rifle
in the same way, the most powerful attack from the rockets will reach 60 rockets in a second
you imagine this power
I recommend using in gang wars
guaranteed victory

advantages, very advanced script
incredibly stable
has an ini file where you can change the keys
note I do not recommend using on missions because the script uses global variables
no worries it is not a script that it will
destroy your having fun every few seconds
it is very stable
condition
there is quite a big drop in fps
therefore it is better that your computer achieves 30 60 stable
no, but I guess you do not get away from great fun :)
I would like to add that the script scans the targets itself and you watch as the target is tortured
by the machine
what else to add here
I see that I have 400,000 downloads of all my mods
let this mod be for the vip
have fun
yep
and remember that this is my mod in public
it is a ban on theft of impersonation, counterfeiting, and theft of ideas
private you can do anything you want with him
when you know the game, replace global variables with local ones
then you will be able to use on missions

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Tank Destructor V1.6
Tank Destructor V1.6 Tank Destructor V1.6 Tank Destructor V1.6 Tank Destructor V1.6 Tank Destructor V1.6 Tank Destructor V1.6 Tank Destructor V1.6

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

18 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!