Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Club xxxx V 4.0 Vip


Author: fan script & David 36
Date: 16.04.2019
Downloads: 11017 | Statistics
Filesize: 19.514 MB

Rating: Disabled

dzis mam do zaoferowania

club xxxx v 4.0 vip

zalety

club posiada dwa style wnetrza

1 erotica styl
2 modern styl

bardzo zaawansowane skrypty
tyle ten mod potrafi ze trudno co kolwiek opisac
ale skrypt posiada
2 X brothel service
1 X sekshop store
1 x bar
skrypt ładuje 50 peds
i rozmierzcza
posiada hot kolorowe ściany zobacz na fotki
nie będe za dużo spoilerował
posiada plik ini gdzie możesz zmienić klucze
uwaga skrypt jest open source
zauważyłem że jak skrypt jest open source
to bardziej sie kocha twórcę :)
może będziesz chciał coś naprawić albo ulepszyć
albo postudiować
uwaga skrypt ma niedokończoną jedną sekcje
a dokładniej triagle system
coś tam działa mam na myśli jedną opcje w menu
ja niestety jestem zajęty
może te skrypty wpadną w ręce innego fachowca
=================================================
uwaga mój mod używa zmiany w kolizjach budynku
przypilnuj żebyś nie miał innych plików col
=================================================
UWAGA jak chcesz zmienić klucze otwórz plik ini
config_script.ini

uwaga jeśli
omijasz ten mod tracisz zabawe
skrypt ma klimat

Szczególne podziękowania
dla mojego przyjaciela Davida 36
zrobił dla mnie
wibrator do piły łańcuchowej
i kolejna trudna praca

----------------------------------------------------------------------------
today I have to offer

club xxxx v 4.0 vip

benefits

club has two interior styles

1 erotica style
2 modern style

very advanced scripts
so much this mod can hardly describe anything
but the script has
2 X brothel service
1 X sekshop store
1 x bar
the script loads 50 peds
and distances
has a hot colored wall see the photos
I will not spoil too much
has an ini file where you can change the keys
note the script is open source
I noticed that the script is open source
it's more like the creator :)
maybe you will want to fix or improve something
or study
note the script has an unfinished one sections
or more specifically, a triagle system
it works there, I mean one menu option
I'm busy, unfortunately
maybe these scripts fall into the hands of another specialist
================================================
note my mod uses changes in building collisions
make sure you do not have other col files
================================================
note if you want change keys open file ini
config_script.ini

note if
you skip this mod you lose your fun
the script has a climate

special thanks
for my friend David 36
he did for me
hainsaw vibrator
and another difficult job

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots


Please note: You need to sign-in and verify your age (settings) to view this content.

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

30 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!