Navigation
Information

GTA SA Mods

:

CLEO Modifications

Hooker System New Path v2.2


Author: fan script
Date: 19.03.2019
Downloads: 10287 | Statistics
Filesize: 1.036 MB

Rating: Disabled

dzisiaj mam do zaoferowania
mods hooker system new path v 2.2

co nowego
1 nowe animacje
bardzo ciekawe animacje z klimatem xd
2 poprawiony silnik dzwięków
w poprzednich moich modach nie było za dobrze z dzwiękami
teraz mam inną funkcje dzwięki jest wykonywany jak czas animacji osiągnie odpowiedni moment
3 działa na więcej dziewczyn dokładnie 10
to działa tak cj szuka dziewczyn na ulicy
mod jest uniwersalny cj może sie bawić z jedną dziewczyną jak i z dzisięcioma dziewczynami
4 zaawansowany system zmiany indexu podczas akcji
jak jest akcja to przy każdym wciśnęciu opcji sceny dziewczyny się zmieniają
5 zaawansowany skrypt używa pamięci call scm function i jest na lokalnych zmiennych
jak twój skrypt jest profesjonalnie wykonany to nie stanowi problemów
6 posiada czytnik kluczy z pliku ini
dla twojej wygody zrobiłem możliwość zmiany kluczy w pliku ini
poniewasz wszystkie moje mody mają opkody na joystic
ja nie używam klawiatury do grania
------------------------------------------------------------------------------------------------------

today I have to offer
mods hooker system new path v 2.2

what's new
1 new animations
very interesting animations with the atmosphere, xd
2 improved sound engine
in my previous mods, it was not too good with sounds
Now I have a different sounds function is performed as the animation time reaches the right moment
3 works on more girls exactly 10
it works so i looking for girls on the street
mod is universal cj can play with one girl and with ten girls
4 advanced index change system during the action
as is the action, every time you press the scene options, the girls change
5 advanced script uses, memory, call scm function, and is on local variables
as your script is professionally made, it is not a problem
6 has a key reader from the ini file
for your convenience I made the option to change keys in the ini file
because all my fashions have joystick opcodes
I do not use the keyboard to play

uwaga skrypt jest otwarty
ponieważ pomyślałem
że może jakiś fachowiec się znajdzie
i naprawi kilka błędów

note the script is open
because I thought
that maybe a professional will be found
and fixes a few bugs

o jak fajnie wezme sobie coś do mojego skryptu
koleś dopiero jak wykonasz trudną robotę to będziesz świętował zwycięstwo

how good I am to take something into my script
Dude, when you do a difficult job, you will celebrate the victory

Advertising
Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Hooker System New Path v2.2

Add to Favorites Share on Facebook
Videos
Add a Youtube video

20 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!