Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Gang Grove Path Adjuster


Author: fan script & -ATP-
Date: 14.03.2019
Downloads: 838 | Statistics
Filesize: 16.531 KB

Rating: Disabled

gang grove path adjuster

what is this?

this is a script that allows you to change the properties of gang carls or grove

has the option of path settings

1 vehicle change slot 1 slot 2 slot 3
2 change peds slot 1 slot 2 slot 3
3 weapon change slot 1 slot 2 slot 3
4 change of health
5 change of skill
6 change in weapon accuracy
7 changing the speed of firing a weapon
8 possibility of including god mode / infinite health

advantages (very stable script)
has an ini file reader
note that setting vehicles and shoots is using memory hack
thanks to this script, grove street will be soldiers and not aunts
no one has a chance with them, it ended up being driven by an ambulance or by vehicles
no ballas have a chance with carls soldiers
curiosities
now it is set that grove street are mafia have Mercedes limousines
ak47 rpg and mp5

---------------------------------------------------------------------
gang grove path injuster

co to jest?

to jest skrypt ktury pozwala zmienić właściwości gangu carla czyli grove

posiada możliwośc ustawienia pathów

1 zmiana pojazdów slot 1 slot 2 slot 3
2 zmiana peds slot 1 slot 2 slot 3
3 zmiana broni slot 1 slot 2 slot 3
4 zmiana zdrowia
5 zmiana skilla
6 zmiana celności broni
7 zmiana szybkości strzelania z broni
8 możliwość włączenia god mode /nieskończone zdrowie

zalety bardzo stabilny skrypt
posiada czytnik pliku ini
zauważ że ustawianie pojazdów i pedów jest za pomocą hackingu pamięci
dzięki temu skryptowi grove street będą żołnierzami a nie ciotami
nikt nie ma z nimi szans skończyło się rozjeżdzanie przez karetkę albo przez pojazdy
żaden ballas nie ma szans z żołnieżami carla
ciekawostki
teraz jest ustawione że grove street są mafią mają limuzyny mercedesy
ak47 rpg i mp5

note I am not a thief
I have memory addresses from -ATP-
member of the gta forum
he himself published on in the thread

uwaga ja nie jestem złodziejem
adresy pamieci mam od -ATP-
członka z gta forum
sam opublikował na w wątku

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Gang Grove Path Adjuster
Gang Grove Path Adjuster Gang Grove Path Adjuster Gang Grove Path Adjuster Gang Grove Path Adjuster Gang Grove Path Adjuster Gang Grove Path Adjuster

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

6 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!