Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Mini Game Agents In Trouble V1.0


Author: fan script & Markmadrox
Date: 03.10.2018
Downloads: 1190 | Statistics
Filesize: 0.372 MB

Rating: Disabled

jest to mini gra no nie za bardzo mini
o co w niej chodzi
musisz wykraść z tajnej bazy 2 walizki i uciec z bazy
co na ciebie czeka
cała baza wypełniona agentami
każdy jest bardzo czujny
i potrafi wzywać wsparcie np kolegów obok albo i tu spoiler
wzywają 5 rodzai wsparcia
1 śmigłowce z 4 agentami z ak47
2 śmigłowiec z 2 agentami jeden agent ma działko obrotowe to nie jest minigun
to jest coś potężniejszego
3 samochód z 4 agentami
4 samochód z 2 agentami jeden ma działko obrotowe z granatnikiem
5 najpotężniejsza obrona agentów czyli z bunkra wyjdzie 50 agentów
z całym uzbrojeniem
zalety skrypty bardzo zaawansowane
to nie są zwykłe skrypty
stabilność skryptów 99%
misja się składa z 13 skryptów
specjalne podziękowania dla mojego przyjaciela Markmadrox
zrobił dla mnie śmigłowiec dla agentów

do złodziei
zabraniam wykradania danych
Zakazuję konwersji
Zakazuję konwersji na Androida
Zakazuję konwersji na samp lub mta
Zabraniam używać w konwersjach różnych gier GTA
wyjaśnię, dlaczego nie pozwalam na to
na Androidzie (ponieważ są na to komputery)
na samp (mam w dupie samp i mta i gta v online nigdy w ten syf nie grałem)
używać w konwersjach różnych gier GTA
(Nigdy nie testowałem tego typu wynalazków,
mój mod został stworzony i przetestowany w oryginalnej grze)
jeśli coś ci
nie pasuje
to do widzenia
także jeśli kradniesz moje skrypty w nadziei, że
nikt się nie dowie
to czeka na ciebie kara
1 będziesz otrzymywać, informacje zwrotne ode mnie
2 w ostateczności twój nick pojawi się tutaj następnym razem
3 a jak bezczelne dodasz skradzione moje skrypty tutaj do pobrania i nie dodasz mojego podpisu
to zniszczę ciebie i twoją popularność

it's a mini game, not really mini
what's going on in it
you must steal 2 suitcases from the secret base and escape from the base
what is waiting for you
the entire base filled with agents
everyone is very watchful
and it is able to call and spoof alongside
they can, have a call for five types of support
1 helicopters with 4 agents from ak47
2 helicopter with 2 agents one agent has a rotating turret it is not a minigun
it is something more powerful
3 cars with 4 agents
4 cars with 2 agents
5 the most powerful defense of agents, 50 agents will come out of the bunker
with all weapons
advantages of very advanced scripts
these are not ordinary scripts
scripts stability 99%
the mission consists of 13 scripts
a grateful thank you to my friend Markmadrox
he made a for me helicopter for agents

to the thiefs
I forbid stealing data
I forbid conversion
I forbid conversion to android
I forbid conversion to samp or mta
I forbid using the type conversion of various gta games
explain why I do not allow it
on android (because there are computers for this)
on samp (i have in my my ass samp and mta and gta v online and never played in this crap)
use in the conversion of various gta games
(I have never tested this type of inventions, my mod was made and tested on the original game)
if something to you
does not suit
this goodbye
also if you steal my scripts in the hope that
nobody will know
this is waiting for you penalty
1 you will are receiving ,a feedback from me
2 as a last resort your nik will appear here next time
3 and cheeky you add stolen my scripts here for download and you do not add my signature
it i will destroy you and your popularity

Download
DOWNLOAD
Virus Detection Ratio: 0% (0/59)
See Virus Scan Report
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Mini Game Agents In Trouble V1.0
Mini Game Agents In Trouble V1.0 Mini Game Agents In Trouble V1.0 Mini Game Agents In Trouble V1.0 Mini Game Agents In Trouble V1.0 Mini Game Agents In Trouble V1.0 Mini Game Agents In Trouble V1.0 Mini Game Agents In Trouble V1.0

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

9 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!