Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Portable Shop With Weapon


Author: fan script
Date: 10.09.2018
Downloads: 4708 | Statistics
Filesize: 10.988 KB

Rating: Disabled

to skrypt który pozwala kupować bronie
gdziekolwiek jesteś
skrypt zawiera zaawansowane funkcje zobacz na zdjęcia
zalety bardzo stabilny 0 crash
posiada 43 bronie
możliwość ustawienia cen we własnym zakresie
wystarczy otworzyć plik payconfig.ini
i zmienić wartości
skrypt posiada zaawansowani czytnik wartości
jak to działa
sczytuje wartości z poszczególnych kaset w pliku ini
i wrzuca do buffera w skrypcie
a póżniej z buffera odczytuję wartości i wyświetla na ekranie
jak wciskasz strzałki w dół i w górę to chodzisz po offesetach w buffer
a po co to jest potrzebne dla tego że sprawdza czy gracz ma wymaganą gotówkę
dobrej zabawy i oczekujcie innych niesamowitych projektów
sorry że nie ma oceniania ale miałem zamach terrorystyczny na moje wszystkie projekty
ale jak ci się bardzo spodoba mods
dodaj go do faworytów i napisz ładny komentarz a ja ciebie dodam do przyjaciół
-------------------------------------------------------------------------------------------------
is a script that allows you to buy weapons
wherever you are
the script contains advanced functions, see the pictures
very stable advantages 0 crash
has 43 weapons
the ability to set prices on your own
just open the payconfig.ini file
and change the values
the script has an advanced value reader
how it worked
reads values from individual cassettes in the ini file
and hen to the buffer in the script
and then the buffer reads values and displays on the screen
as you press the down and up arrows you go off the offsets in the buffer
and why it is necessary for checking if the player has the required cash
Have fun and look forward to other amazing projects
sorry that there is no rating but I have had a terrorist attack on all my projects
but how do you like the mods?
add it to the favorites and write a nice comment and I will add you to friends

Download
DOWNLOAD
Virus Detection Ratio: 0% (0/59)
See Virus Scan Report
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Portable Shop With Weapon
Portable Shop With Weapon Portable Shop With Weapon Portable Shop With Weapon Portable Shop With Weapon Portable Shop With Weapon Portable Shop With Weapon Portable Shop With Weapon

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

15 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!