Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Visible Vehicle Spawner V1.0


Author: fan script
Date: 07.08.2018
Downloads: 12464 | Statistics
Filesize: 5.053 MB

Rating: Disabled

visible car spawner
tak jak obiecałem
za 2000 pobrań
zalety
1 bardzo stabilny
2 przewijany zaawansowany panel
3 posiada masę zabezpieczeń
posiada zabezpieczenie przed nie znalezieniem składnika
i będzie czekał aż dodasz odpowiedni składnik
4 zaawansowany skrypt
info zrobiłem ten skrypt dla kolegi ale u niego nie działa
trudno to wytłumaczyć
dlaczego bo ma
v1.0 gta
cleo 4.3.22.0
pewnie dlatego że ma gta konwersje
instrukcja
1 klikasz 8
2 klikasz strzałki
3 góra lub dół
4 klikasz spacje i tworzysz pojazd
5 klikasz enter i zamykasz panel
-------------------------------------------------------------
visible car spawner
as I promised
for 2,000 downloads
advantages
1 very stable
2 scrolled advanced panel
3 has a mass of security
it has protection against not finding the ingredient
and it will wait until you add the right ingredient
4 advanced script
info I made this script for a colleague but it does not work for him
it's hard to explain
why because he has
v1.0 gta
cleo 4.3.22.0
probably because he has gta conversions
instruction
1 click 8
2 click the arrows
3 up or down
4 click spaces and create a vehicle
5 click enter and close the panel

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Visible Vehicle Spawner V1.0
Visible Vehicle Spawner V1.0 Visible Vehicle Spawner V1.0 Visible Vehicle Spawner V1.0 Visible Vehicle Spawner V1.0 Visible Vehicle Spawner V1.0 Visible Vehicle Spawner V1.0

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

14 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!