Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Car Spawner Mouse Version Lua V2.2


Author: fan script
Date: 31.07.2018
Downloads: 7361 | Statistics
Filesize: 1.944 MB

Rating: Disabled

car spawner mouse version lua v2.2

zalety
1 bardzo stabilny tak jak wszystkie moje projekty
2 bardzo zaawansowany skrypt
3 posiada bardzo zawansowany skaner pozycji myszy
4 posiada plik cfg gdzie możesz ustawić
1 start key
2 możliwość kolorowania okna albo zgaszenia
5 jest całkowicie sterowany na mysz
6 skrypt posiada bardzo dobre zabezpieczenia
7 info dlaczego zrobiłem ten skrypt na lua
dlatego że w cleo są limity renderowania zaawansowani wiedzą o co chodzi
instrukcja
1 klikasz 6
2 strzałką myszy wjeżdżasz na nazwe pojazdu podświetli sie na żółto
3 klikasz lewy przycisk myszy i spawnujesz pojazd
4 jeśli chcesz zamknąć panel naciśnij enter
zobacz zdjęcia dobrej zabawy
---------------------------------------------------------------
car spawner mouse version lua v2.2

advantages
1 very stable like all my projects
2 very advanced script
3 has a very advanced mouse position scanner
4 has a cfg file where you can set
1 start key
2 the possibility of coloring the window or turning off
5 is completely controlled on the mouse
The 6th script has very good security features
7 info why I did this script on the lua
because there are advanced rendering limits in cleo they know what's going on
instruction
1 click 6
With 2 mouse arrow you enter the vehicle name will be highlighted in yellow
3 click the left mouse button and spawn the vehicle
4 if you want to close the panel press enter
see photos of fun

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Car Spawner Mouse Version Lua V2.2
Car Spawner Mouse Version Lua V2.2 Car Spawner Mouse Version Lua V2.2

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

12 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!