Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Car Spawner Version For Mouse


Author: fan script
Date: 29.07.2018
Downloads: 6874 | Statistics
Filesize: 15.669 KB

Rating: Disabled

car spawner mouse version

advantages
1 very stable like all my projects
2 very advanced script
3 has a very advanced mouse position scanner
4 has a cfg file where you can set
1 start key
2 in which the position menu on the screen should be
5 is completely controlled on the mouse
The 6th script has very good security features
instruction
1 click 7
2 with the arrow of the mouse you enter the name of the vehicle will light up in blue
3 click the left mouse button and spawn the vehicle
4 if you want to scroll the name, move to the right bar and click the left mouse button
------------------------------------------------------------------------
car spawner wersja na mysz

zalety
1 bardzo stabilny tak jak wszystkie moje projekty
2 bardzo zaawansowany skrypt
3 posiada bardzo zaawansowany skaner pozycji myszy
4 posiada plik cfg gdzie możesz ustawić
1 start key
2 w jakiej ma być menu pozycji na ekranie
5 jest całkowicie sterowany na mysz
6 skrypt posiada bardzo dobre zabezpieczenia
instrukcja
1 klikasz 7
2 strzałką myszy wjeżdżasz na nazwę pojazdu podświetli się na niebiesko
3 klikasz lewy przycisk myszy i spawn pojazd
4 jeśli chcesz przewinąć nazwy najedz na prawy pasek i kliknij lewy przycisk myszy

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Car Spawner Version For Mouse
Car Spawner Version For Mouse Car Spawner Version For Mouse Car Spawner Version For Mouse Car Spawner Version For Mouse

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

22 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!