Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Car Spawner V1.5


Author: fan script
Date: 16.07.2018
Downloads: 4181 | Statistics
Filesize: 23.259 KB

Rating: Disabled

This is a vehicle spawner
how it differs from my other ones
that you enter the vehicle identification on the keyboard
advantages
1 I support all vehicle names from a to z
2 I support all vehicle id from 400 to 611
additional advantages
1 very advanced script
2 very fast
3 very stable
how to handle it
you are pressing alt
then enter the name of the vehicle, eg primo
and press space to create a vehicle
and close the console press enter
you can also enter numbers from 400 to 610
but then you have to find out what vehicle names are
the script is immune to any errors
respect my work
if you find a glith or a cut, you must notify me
read readme readily
-------------------------------------------------------
to jest spawner pojazdów
czym się różni od moich pozostałych
tym że identyfikacje pojazdu wpisujesz na klawiaturze
zalety
1 opsługuję wszystkie nazwy pojazdów od a do z
2 opsługuję wszystkie id pojazdów od 400 do 611
zalety dodatkowe
1 bardzo zaawansowany skrypt
2 bardzo szybi
3 bardzo stabilny
jak go obsługiwać
naciskasz alt
następnie wpisujesz nazwę pojazdu np primo
i naciskaż space aby stworzyć pojazd
i zamykasz konsolę naciśnij enter
możesz też wpisywać numery od 400 do 610
ale wtedy musisz się dowiedzieć jakie mają nazwy pojazdów
skrypt jest odporny na wszelkie błędy
szanuj moją pracę
jeśli znajdziesz jakiś glith albo cięcie obowiązkowo mnie powiadom
obowiąskowo przeczytaj readme

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Car Spawner V1.5
Car Spawner V1.5

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

10 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!