Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Creator Of Vehicles Lua V2.0


Author: fan script
Date: 06.07.2018
Downloads: 4446 | Statistics
Filesize: 1.943 MB

Rating: Disabled

it's a mod that lets you create vehicles
advantages
1 is written in the lua version
2 very stable
3 possibility to create 212 vehicles
4 runtime file allows you to change menu properties
5 can be set on the screen in different positions
6 a nice look

what is the difference between the script and the cleo script

cons cleo
Game misdeeds with errors in scripts strange errors at limits
split variables in cleo 1 @ to 33 @ errors after global use
as you can see how you can make the desired mod with so many variables

pros cleo
I have done a lot of cleo in the mass of scripts and I had a great time

pluses
1 no freeze game
2 ability to reload scripts
3 you can do scripts on the fly with the game open
4 mass opcodes you can do projects like others to gtav or to gta 4 in gta san andreas
5 here you do not have to worry about variables you have their infinite
6 it's easy to write scripts just like in cleo
cons of lua
here you can not make any mistake, serious :)
------------------------------------------------------------------
to mod ktury pozwala tworzyć pojazdy
zalety
1 jest napisany w wersji lua
2 bardzo stabilny
3 możliwość tworzenia 212 pojazdów
4 plik configuracyjny pozwala zmienić właściwości menu
5 możliwość ustawienia na ekranie w rużnych pozycjach
6 ładny wygląd

czym się rużni lua skrypt od cleo skryptu

minusy cleo
zacięcia gry przy błędach w skryptach dziwne błędy przy limitach
podzielone zmienne w cleo 1@ do 33@ błędy po użyciu globalnych
jak widzisz jak można z tylu zmiennych zrobić pożądny mod

plusy cleo
plusów ma bardzo dużo zrobiłem w cleo masę skryptów i się bardzo dobrze bawiłem

plusy lua
1 brak freeze gry
2 możliwość przeładowywania skryptów
3 możesz robić skrypty w locie przy odpalonej grze
4 masa opcodes możesz robić takie projekty jak inni do gtav albo do gta 4 w gta san andreas
5 tu nie musisz się martwić o zmienne masz ich nieskończoność
6 łatwo się pisze skrypty tak jak w cleo
minusy lua
tu nie możesz popełnić żadnego błędu, poważnego :)

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Creator Of Vehicles  Lua V2.0
Creator Of Vehicles  Lua V2.0 Creator Of Vehicles  Lua V2.0 Creator Of Vehicles  Lua V2.0 Creator Of Vehicles  Lua V2.0 Creator Of Vehicles  Lua V2.0 Creator Of Vehicles  Lua V2.0

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

16 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!