Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Skin Manager V4.2


Author: fan script
Date: 25.06.2018
Downloads: 37700 | Statistics
Filesize: 76.791 MB

Rating: Disabled

skin manager v4.2

the newest patch
improved stability
I added the option to change back to carl
a new look and you can see the skin
I added the stats function of the actor
I added carl girls

control
arrows <> change modes
[1] 1 ~ 288 ordinary skins
[2] 1 ~ 33 special skins // actors from mission + girls carl + carl johnson
[3] 1 ~ 27 custom skins // you can add custom skins
[4] 1 ~ 288 bodyguard selector
I colored those ID's that are worth attention
very advanced base
I guarantee stability
I improved his appearance
rate and comment

urgent warning
skin manager uses the custom skins folder folder must always be active in the modloader
if you turn it off and you want to change the skin of the game, get the freeze immediately
---------------------------------------------------------------------

najnowszy patch
ulepszona stabilność
dodałem opcję zmiany z powrotem w carla
nowy wygląd i widać skórkę
dodałem funkcję statystyk aktora
dodałem dziewczyny carla

sterowanie
strzałkami < > zmieniasz tryby
[1] 1~288 zwykłe skórki
[2] 1~33 specjalne skórki //aktorzy z misji + dziewczyny carla + carl johnson
[3] 1~27 niestandardowe skórki //możesz dodać niestandardowe skórki
[4] 1~288 selektor ochroniarzy
pokolorowałem te identyfikacje które są warte uwagi
bardzo zaawansowana baza
gwarantuję stabilność
poprawiłem jego wygląd
oceń no i skomentuj

ostrzeżenie pilne
skin manager używa folderu custom skins folder musi cały czas być aktywny w modloaderze
jeśli go wyłączysz i będziesz chciał zmienić skórkę gra się zatnie natychmiast

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Skin Manager V4.2
Skin Manager V4.2 Skin Manager V4.2 Skin Manager V4.2 Skin Manager V4.2 Skin Manager V4.2 Skin Manager V4.2

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

55 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!