Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Skin Manager V3.0


Author: fan script
Date: 18.06.2018
Downloads: 5434 | Statistics
Filesize: 26.05 KB

Rating: Disabled

skin manager v3.0

I changed the name to skin manager so that no one would compare my mods to the skin of the selector
path
improved stability
now has 4 modes
arrows <> change modes
[1] 1 ~ 288 ordinary skins
[2] 1 ~ 33 special skins // cutscene haracters
[3] 1 ~ 27 non-standard skins // you can add non-standard skins
[4] 1 ~ 288 bodyguard selector
I fixed the text
I fixed the declines of fps when I turn it on now I can not feel it
very advanced base
I guarantee stability
I fixed the scrolling
I corrected the look
rate and comment
note if you intend to issue a comment and do not rate it
forgive me I will not tolerate it
information
if we reach 100,000 downloads of all my mods
although I know the modeller which is 100,000 on one mods is already an exaggeration
I will add a more powerful design from an even higher shelf
all my projects are from high-end
but these will be the most
I'm the king of moding, why not finish up to 100,000 downloads
------------------------------------------------------------------------------
skin manager v3.0

zmieniłem, nazwę na skin manager dlatego żeby nikt nie porównywał mojego moda do skin selektora
patch
ulepszona stabilność
teraz ma 4 tryby
strzałkami < > zmieniasz tryby
[1] 1~288 zwykłe skórki
[2] 1~33 specjalne skórki //aktorzy z misji
[3] 1~27 niestandardowe skórki //możesz dodać niestandardowe skórki
[4] 1~288 selektor ochroniarzy
naprawiłem text
naprawiłem spadki fps przy włączeniu teraz gra go nie czuje
bardzo zaawansowana baza
gwarantuję stabilność
naprawiłem przewijanie
poprawiłem wygląd
oceń no i skomentuj
uwaga jeśli masz zamiar wystawić komentarz i nie ocenić
odpuść nie będę tego tolerował
informacja
jeśli dobijemy do 100.000 pobrań wszystkich moich modów
chociaż znam modera który ma 100.000 pobrań na jednym modzie to już przesada
dodam potężniejsze projekt z jeszcze wyższej półki
moje wszystkie projekty są z wyższej półki
ale te będą z najwyższej
królem skryptów już jestem to dlaczego nie dobić do 100.000 tysięcy pobrań

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Skin Manager V3.0
Skin Manager V3.0 Skin Manager V3.0 Skin Manager V3.0 Skin Manager V3.0 Skin Manager V3.0

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

31 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!