Advertising
Navigation
Information

GTA San Andreas Mods

:

CLEO Modifications

Trainer C0mmander v7.5.4.0


Author: fan script & Gta Community
Date: 24.03.2021
Downloads: 8255 | Statistics
Filesize: 24.073 MB

Rating:
10.00 based on 15 votes

Dzisiaj mam dla moich fanów

nowy trainer C0mmander v7.5.4.0

Extremalna wersja

Co nowego

poprawiona płynność
poprawiona stabilność
dodane nowe opcje
lista jest długa

pobierając ten trainer i instalując w swojej grze będziesz w szoku
ile ma opcji

uwaga podrabianie moich pomysłów i kradzież moich żródeł nic tobie nie da

dobra teraz wymienię zalety

bardzo stabilny
masę opcji
170 External scripts
32 config files
200 menu panels with options
Trainer engine size 105.000 lines code
Trainer Gxt size 10.000

łatwa obsługa
płynność strojona na 30/40 fps
nie ma spadków przy włączeniu ponieważ jest multi modułowy
-2 fps
a jak wiadomo najczęściej grafika powoduję spadki fps
testowany Na 50 Fps w grze

unikalny skrypt
na single player
bardzo, bardzo zaawansowany skrypt
Uwaga, ten Trainer jest jak wirus w grze
wirus mam na myśli kontrolowanie całej gry
masa udogodnień i ulepszeń
czeka na ciebie ekstremalna zabawa

Twórca tego trenera
(ja) główny twórca

Źródło Programiści i pomoc

Crypteq (source handling funkcja)
Djjr (źródło) Carcols Func and other help
Chel555 (Źródło) Plik tekstur ,car tuning funkcja
Wmysterio (Pomoc) addresy broni
goldfish (pomoc) weapon editor
Fran, Flawer (Pomoc) Najlepsze pomysły
UG Base, Opcode Exe (Source,help) 3D func i więcej
best pig (źródło) nieograniczona amunicja
Ryosuke (baza selektora skóry i baza animacji i baza ciuchów)
Fastman92 (żródło do wyłączenia gry)
Ps2 (PTMG Mod Menu) (Great ideas & sources)
muhammad_herizal (Train Source & water source & neon source)

uwaga, nic nie zostało tu skradzione
źródła pochodzą od twórców źródeł
i niczego nie ukrywam

jak lubisz moją robotę dodaj mój trainer do favorytów
a trafisz do moich przyjaciół

tylko moi przyjaciele mają przywileje
na testowanie modów prezenty i inne

have fun

=======================================================
Today I have for my fans

new trainer C0mmander v7.5.4.0

Extreme version

What's new

improved fluidity
improved stability
new options added
the list goes on

by downloading this trainer and installing on your game you will be shocked
how many options does he have

attention, counterfeiting my ideas and stealing my sources will do you no good

ok now i will list the advantages

very stable
tons of options
170 External scripts
32 config files
200 menu panels with options
Trainer engine size 105.000 lines code
Trainer Gxt size 10.000

Easy-to-use
smoothness at 30/40 fps
there are no dips when switching on because it is multi-modular
-2 fps
and as you know, graphics usually cause fps drops
tested at 50 Fps in the game

unique script
for single player
very, very advanced script
Note, this Trainer is like a virus in the game
virus i mean controlling the whole game
mass of amenities and improvements
extreme fun is waiting for you

The creator of this trainer
(me) the main creator

Source Developers and help

Crypteq (source handling function)
Djjr (source) Carcols Func and other help
Chel555 (Source) Texture file, car tuning function
Wmysterio (Help) weapon addres
goldfish (help) weapon editor
Fran, Flawer (Help) Best ideas
UG Base, Opcode Exe (Source, help) 3D func and more
best pig (source) unlimited ammo
Ryosuke (skin selector base and animation base and clothes base)
Fastman92 (source to disable the game)
Ps2 (PTMG Mod Menu) (Great ideas & sources)
muhammad_herizal (Train Source & water source & neon source)

attention, nothing has been stolen here
sources are from source makers
and I'm not hiding anything

if you like my job add my trainer to your favorites
and you will go to my friends

only my friends have privileges
for testing mods, gifts and more

have fun

Advertising
Download
DOWNLOAD
Virus Detection Ratio: 0% (0/59)
See Virus Scan Report
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Trainer C0mmander v7.5.4.0
Trainer C0mmander v7.5.4.0 Trainer C0mmander v7.5.4.0 Trainer C0mmander v7.5.4.0 Trainer C0mmander v7.5.4.0 Trainer C0mmander v7.5.4.0 Trainer C0mmander v7.5.4.0 Trainer C0mmander v7.5.4.0

Add to Favorites Share on Facebook
Videos
Add a Youtube video

31 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!