Navigation
Information

GTA SA Mods

:

CLEO Modifications

Gang Wars V1.5


Author: fan script
Date: 20.08.2018
Downloads: 4903 | Statistics
Filesize: 15.55 KB

Rating: Disabled

gang wars script
is an advanced script
which turns on
some other gang wars than the original ones in the game
advantages
advanced scoter
contains a configuration file
where you can set
number of gang members
and the amount of fall in the type of case it works like the level of difficulty
why because of bigger waves
there is update of the difficulty
eg, members have an arsenal of weapons and others but I can not spoil it
additional advantages
the script has advanced
counters
eg you set 60 members multiply it to 60 * 4 byte
the script uses memory
the script is very fast
I tested at 80 members no freeze maximal you can 100
in the fact that you have to remember that the limits of the game are on the shoots, then you can get in the adyuster limit
last info last
scrypt works on all gangs
have fun

gang wars script
to zaawansowany skrypt
który włącza
troche inne wojny gangów niż orginalne w grze
zalety
zaawansowany skrypt
zawiera plik konfiguracyjny
gdzie możesz ustawić
ilość członków gangu
i ilość fall w typ przypadku to działa jak poziom trudności
dlaczego bo przy większych falach
jest update trudności
np członkowie mają cały arsenał broni i inne ale tego nie spoileruję
dodatkowe zalety
skrypt ma zaawansowane
liczniki
np ustawisz 60 członków mnoży to na 60 * 4 byte
skrypt używa pamięci
skrypt jest bardzo szybki
testowałem przy 80 członkach żadnych freeze maksymalnie możesz 100
w tym że musisz pamiętać że limity gry są na pedy to 140 wiedz install się w limit adyuster
jeszcze ostatnie info
skrypt działa na wszystkie gangi
dobrej zabawy

Advertising
Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Gang Wars V1.5
Gang Wars V1.5 Gang Wars V1.5 Gang Wars V1.5 Gang Wars V1.5 Gang Wars V1.5 Gang Wars V1.5 Gang Wars V1.5

Add to Favorites Share on Facebook
Videos
Add a Youtube video

25 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!